03. sjednica Skupštine opštine Stanari

03. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE STANARI

Dana 15.05.2015. godine, u sali Skupštine opštine Stanari, sa početkom u 11:00 časova, održana je 03. sjednica Skupštine opštine Stanari. Sjednici su prisustvovali predsjednik Skupštine opštine Stanari Ostoja Stevanović, potpredsjednik Skupštine Dušanka Mitrović, v.d. sekretar Skupštine Milena Panić, 13 odbornika, narodni poslanik Goran Jerinić, načelnik opštine Dušan Panić, zamjenik načelnika Saša Djukić i drugi.
Sjednica je počela minutom šutnje za stradale u prošlogodišnjim majskim poplavama.
Predloženi Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

D N E V N I  R E D

1. Izvod iz Zapisnika sa 02. redovne sjednice Skupštine,
2. Nacrt Programa rada Skupštine u 2015. godini,
3. Nacrt Budžeta opštine Stanari za 2015. godinu,
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju Konkursa za Odbor i žalbe,
5. Prijedlog Odluke imenovanju Konkursne komisije za izbor Opštinske izborne komisije i za izbor Odbora za žalbe,
6. Imenovanje Nadzornog odbora,
7. Izbor skupštinskih komisija:
– Komisija za Statut i propise,
– Komisija za Budžet i finansije,
– Komisija za zaštitu okoline,
– Komisija za prostorno uređenje,
– Komisija za planiranje opštinskog razvoja,
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Konkursa za idejno rješenje amblema i zastave opštine Stanari,
9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za plan regulacije-pročišćavanje korita rijeke Ostružnje kroz naselje Stanari,
10. Prijedlog Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za vodovod, kanalizaciju i ostale komunalne djelatnosti, EKO-SFERA,
11. Prijedlog Odluke o određivanju radnog vremena u ugostiteljskim objektima na području Opštine,
12. Prijedlog Odluke o formiranju matičnih mjesnih područja u opštini Stanari,
13. Prijedlog Odluke o taksi prevozu,
14. Inicijativa o pripremi pravne regulative statusa pijace u Opštini,
15. Inicijativa za izradu lokalnog ekološkog akcionog plana Opštine.

Na Aktuelnom času, odbornici su raspravljali prvenstveno o pitanju zaposlenja mladih u Opštini, kao i o kriterijumima zapošljavanja. Osim toga, postavljeno je pitanje preuzimanje nadležnosti od grada Doboja kao i kada će se raditi diobni bilans.
Na Sjednici su usvojeni Nacrt Programa rada Skupštine u 2015.godini i Nacrt Budžeta opštine Stanari za 2015.godinu, koji su upućeni na Javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Osim toga, na Sjednici su izabrani članovi Skupštinskih komisija: Komisija za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog naslijeđa, Komisija za planiranje opštinskog razvoja, Komisija za prostorno uređenje, Komisija za statut i propise, Komisija za budžet i finansije; Konkursne komisije za izbor Opštinske izborne komisije i za izbor Odbora za žalbe; članovi Nadzornog odbora. Prilikom izbora članova ovih komisija vodili su se obrazovanjem i stručnošću, zatim o zastupljenosti odbornika i ravnomjernoj raspoređenosti u komisijama.

Ono što je svakako bilo bitno i što je plijenilo veliku pažnju odbornika je Prijedlog Odluke o osnivanju javnog preduzeća za vodovod, kanalizaciju i ostale komunalne djelatnosti „Ekosfera“. Odbornici su jednoglasno podržali ovaj Prijedlog odluke smatrajući da se što prije treba riješiti pitanje odvoza smeća i deponija, koje su se nagomilale u proteklom periodu, kada je bio zaustavljen odvoz smeća. Takođe, na Dnevnom redu je bio Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za plan regulacije-pročišćavanje korita rijeke Ostružnje kroz naselje stanari. Prijedlog Odluke je, takođe, jednoglasno prihvaćen šo će, u budućem periodu, dosta olakšati život građanima, obzirom da svake godine jedan dio Stanara pogode poplave.

Osim ovih pitanja, na Skupštini se raspravljalo i o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, taksi prevozu, a pripremljene su i dvije inicijative: Inicijativa o pripremi pravne regulative statusa pijace u Opštini i Inicijativa za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana Opštine.