Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima

 

I

Opština Stanari dodjeljuje stipendije redovnim studentima visokoškolskih ustanova, koji imaju prebivalište na području opštine Stanari.

Stipendije se dodjeljuju studentima koji prvi put upisuju određenu godinu studija.

II

Za dodjelu stipendije, iz prethodnog člana, mogu konkurisati studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,
 • da imaju prebivalište na području sadašnje opštine Stanari, u neprekidnom trajanju dužem od 3 godine,
 • da studenti završne godine, na prvom ciklusu studija, nisu stariji od 25 godina, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina, koji ne mogu biti stariji od 28 godina života,
 • da prvi put upisuju određenu godinu studija,
 • da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

III

Redovnim studentima visokoškolskih ustanova mogu se dodijeliti sljedeće vrste stipendija:

 1. Stipendije redovnim studentima, po prvi put upisanim u prvu godinu studija;
 1. Stipendije redovnim studentima, po prvi put upisanim u drugu i više godine studija, na prvom i drugom ciklusu studija;
 1. Stipendije redovnim studentima, po prvi put upisanim u prvu i više godine studija, na prvom i drugom ciklusu studija, ako su djeca poginulih i nestalih boraca, civilnih žrtava rata, invalida rata, djeca bez oba roditelja, djeca sa utvrđenim invaliditetom i djeca iz socijalno ugroženih porodica;
 1. Apsolventima visokoškolskih ustanova, koji se finansiraju iz budžeta Republike.

IV

Visine stipendija se utvrđuju prema sljedećim kriterijumima:

 

 1. Za studente visokoškolskih ustanova, koje se finansiraju iz budžeta Republike (državne visokoškolske ustanove):
 • za studente druge i viših godina studija:
 • prosjek ocjena 9,01 – 10,00 ——————————————— 200,00 KM;
 • prosjek ocjena 8,01 – 9,00 ——————————————— 170,00 KM;
 • prosjek ocjena 7,01 – 8,00 ——————————————— 140,00 KM;
 • studenti, koji su prvi put upisali prvu godinu studija ——–140,00 KM
 • apsolventima do završetka studija, a najduže 6 mjeseci počevši od januara mjeseca budžetske godine,
 • studentima, po prvi put upisanim na prvu i više godine studija, ako su djeca poginulih i nestalih boraca, civilnih žrtava rata, invalida rata, djeca bez oba roditelja, djeca sa utvrđenim invaliditetom i djeca iz socijalno ugroženih porodica, visina stipendije se uvećava za 10%.
 1. Za studente visokoškolskih ustanova, koje se ne finansiraju iz budžeta Republike:
 • za studente druge i viših godina studija:
 • prosjek ocjena 9,01 – 10,00 ——————————————— 120,00 KM
 • prosjek ocjena 8,01 – 9,00 ——————————————— 100,00 KM
 • studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija — 80,00 KM
 • studentima po prvi put upisanim na prvu i više godine studija, ako su djeca poginulih i nestalih boraca, civilnih žrtava rata, invalida rata, djeca bez oba roditelja, djeca sa utvrđenim invaliditetom i djeca iz socijalno ugroženih porodica, visina stipendije se uvećava za 10%.
 1. Preostali iznos sredstava se raspoređuje linearno na sve studente (stav 1. i stav 2. prethodnog člana), koji su blagovremeno dostavili svu potrebnu dokumentaciju za prijavu na Konkurs, pri čemu iznos stipendije ne može prelaziti 80,00 KM.

V

Uz prijavu na Konkurs (obrazac prijave se nalazi u Šalter sali i na Internet stranici opštine Stanari), svi zainteresovani studenti su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:

 • potvrdu da je redovan student i da je prvi put upisao/la određenu godinu studija,
 • potvrdu o prosjeku ocjena,
 • dokaz o prebivalištu – potvrda iz CIPS-a ili drugi dokaz da student ima prebivalište na području opštine Stanari,
 • potvrdu o statusu porodice – ako su studenti djeca poginulih i nestalih boraca, civilnih žrtava rata, invalida rata, djeca bez oba roditelja, djeca sa utvrđenim invaliditetom i djeca iz socijalno ugroženih porodica),
 • izjavu da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja,
 • kopiju lične karte,
 • kopiju tekućeg računa.

VI

Konkurs ostaje otvoren do 15. oktobra 2015. godine.

Izuzetno, samo studenti, kojima je odobren posebni rok u toku oktobra mjeseca (tzv. „socijalni rokovi“ za studente kojima je potreban uslov), mogu podnijeti zahtjev za stipendiju do 06. novembra 2015. godine.

 

VII

Prijave sa potrebnim dokumentima predaju se u Šalter sali opštine Stanari ili se šalju poštom na adresu: Opština Stanari, Odjeljenje za privredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj, 74208 Stanari, sa naznakom „Za studentsku stipendiju“.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave, neće se uzimati u razmatranje.

VIII

Nakon utvrđivanja konačne liste studenata, kojima se odobrava stipendija za školsku 2015/2016. godinu, a koja će biti objavljena na oglasnoj tabli i Internet stranici Opštine, Načelnik opštine će sa studentima zaključiti ugovor, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze korisnika i davaoca stipendija.

IX

Za eventualna pitanja i nejasnoće zainteresovani se mogu obratiti na broj: 053/201-810.