KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

Na osnovu člana 9. Pravilnika o kriterijumima za dodjelu studentskih i đačkih stipendija („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 5/15) i člana 4. Odluke o izmjeni Pravilnika o kriterijumima za dodjelu studentskih i đačkih stipendija („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 5/16),  načelnik opštine Stanari, raspisuje:

K O N K U R S

 za dodjelu stipendija redovnim studentima visokoškolskih ustanova

za školsku 2016/2017. godinu

I

Opština Stanari dodjeljuje stipendije redovnim studentima visokoškolskih ustanova, koji imaju prebivalište na području opštine Stanari i pod uslovima predviđenim Pravilnikom o kriterijumima za dodjelu studentskih i đačkih stipendija i Odlukom o izmjeni Pravilnika o kriterijumima za dodjelu studentskih i đačkih stipendija.

Stipendije se dodjeljuju studentima koji prvi put upisuju određenu godinu studija.

II

Za dodjelu stipendija, iz prethodnog člana, mogu konkurisati studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,
 • da imaju prebivalište na području opštine Stanari u neprekidnom trajanju dužem od 3 godine,
 • da studenti završne godine, na prvom ciklusu studija, nisu stariji od 25 godina, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina, koji ne mogu biti stariji od 28 godina života,
 • da prvi put upisuju određenu godinu studija,
 • da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

III

Redovnim studentima visokoškolskih ustanova mogu se dodijeliti sljedeće vrste stipendija:

 1. Stipendije redovnim studentima, po prvi put upisanim u prvu godinu studija,
 2. Stipendije redovnim studentima, po prvi put upisanim u drugu i više godine studija, na prvom i drugom ciklusu studija,
 3. Stipendije redovnim studentima, po prvi put upisanim u prvu i više godine studija, na prvom i drugom ciklusu studija, ako su djeca poginulih i nestalih boraca, civilnih žrtava rata, invalida rata, djeca bez oba roditelja, djeca sa utvrđenim invaliditetom  i djeca iz socijalno ugroženih porodica,
 4. Apsolventima visokoškolskih ustanova, koji se finansiraju iz budžeta Republike.

IV

Visine stipendija se utvrđuju prema sljedećim kriterijumima:

 1. Za studente visokoškolskih ustanova, koje se finansiraju iz budžeta Republike (državne visokoškolske ustanove):
 • za studente druge i viših godina studija:
 • prosjek ocjena 9,01 – 10,00 ——————————————— 200,00 KM,
 • prosjek ocjena 8,01 – 9,00 ——————————————— 170,00 KM,
 • prosjek ocjena 7,01 – 8,00 ——————————————— 140,00 KM.
 • studenti, koji su prvi put upisali prvu godinu studija ———–  140,00 KM
 • apsolventima do završetka studija, a najduže 6 mjeseci, počevši od januara mjeseca budžetske godine,
 • studentima, po prvi put upisanim na prvu i više godine studija, ako su djeca poginulih i nestalih boraca, civilnih žrtava rata, invalida rata, djeca bez oba roditelja, djeca sa utvrđenim invaliditetom i djeca iz socijalno ugroženih porodica, visina stipendije se uvećava za 10%.
 1. Za studente visokoškolskih ustanova, koje se ne finansiraju iz budžeta Republike:
 • za studente druge i viših godina studija:
 • prosjek ocjena 9,01 – 10,00 ——————————————— 120,00 KM
 • prosjek ocjena 8,01 – 9,00 ——————————————— 100,00 KM
 • studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija —     80,00 KM
 • studentima, po prvi put upisanim na prvu i više godine studija, ako su djeca poginulih i nestalih boraca, civilnih žrtava rata, invalida rata, djeca bez oba roditelja, djeca sa utvrđenim invaliditetom i djeca iz socijalno ugroženih porodica, visina stipendije se uvećava za 10%.
 1. Preostali iznos sredstava se raspoređuje linearno na sve studente (tačka 1. i tačka 2. prethodnog člana), koji su blagovremeno dostavili svu potrebnu dokumentaciju za prijavu na Konkurs, pri čemu iznos stipendije ne može prelaziti 80,00 KM.

V

Uz prijavu na Konkurs (obrazac prijave se nalazi u šalter sali i na internet stranici opštine Stanari), svi zainteresovani studenti su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:

 • potvrdu da je redovan student i da je prvi put upisao/la određenu godinu studija,
 • potvrdu o prosjeku ocjena, za studente druge i narednih godina studija,
 • potvrda o kretanju prebivališta (CIPS),
 • izjavu da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja,
 • kopiju lične karte,
 • kopiju tekućeg računa
 • potvrdu o statusu porodice – ako su studenti djeca poginulih i nestalih boraca, civilnih žrtava rata, invalida rata, djeca bez oba roditelja, djeca sa utvrđenim invaliditetom i djeca iz socijalno ugroženih porodica).

VI

Konkurs ostaje otvoren do 31. oktobra 2016. godine.

Izuzetno, samo studenti kojima je odobren posebni rok u toku mjeseca novembra (za studente kojima je potreban uslov za upis naredne godine), mogu podnijeti zahtjev za stipendiju do 15. novembra 2016. godine.

VII

Prijave sa potrebnim dokumentima predaju se u šalter sali opštine, ili se šalju poštom, na adresu: Opština Stanari, Odjeljenje za privredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj, 74208 Stanari, sa naznakom „Za studentsku stipendiju“.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzimati u razmatranje.

VIII

Nakon utvrđivanja konačne liste studenata, kojima se odobrava stipendija za školsku 2016/2017. godinu, a koja će biti objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici opštine, načelnik opštine će sa studentima zaključiti ugovor, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze korisnika i davaoca stipendija.

IX

Za eventualna pitanja i nejasnoće zainteresovani se mogu obratiti Odjeljenju za privredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj, ili na broj: 053/201-810.

Izjava za studente

Zahtjev za stipendiranje studenata