5. redovna sjednica Opštinske izborne komisije

 

Na osnovu člana 2.17 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, br 23/01, 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), člana 4. Uputstva o načinu rada i izvještavanja izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini i člana 22. Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Stanari:

S A Z I V A :

5. redovnu sjednicu Opštinske izborne komisije opštine Stanari

Sjednica će se održati 01.09.2016. godine, sa početkom u 14:30 časova, u sali Skupštine opštine Stanari.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

  1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Komisije
  2. Prigovor na Rješenje, broj 03-87/16 od 24.08.2016. godine

Molim članove OIK-a da sjednici prisustvuju u zakazano vrijeme.