6. sjednica Skupštine opštine

Na osnovu člana 100. Poslovnika o radu Skupštine opštine Stanari, Predsjedavajući SO Stanari, Ostoja Stevanović saziva 6. Redovnu sjednicu Skupštine opštine, sljedećeg

D n e v n o g   r e d a:

1. Izvod iz Zapisnika sa 05. redovne sjednice Skupštine,

2. Prijedlog Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima opštine Stanari,

3. Prijedlog Odluke o formiranju Savjeta za bezbjednost saobraćaja opštine Stanari,

4. Prijedlog Odluke o osnivanju JU „Sportsko-turistička organizacija opštine Stanari“

5. Prijedlog Odluke o osnovanju JU „Kulturno-obrazovni i informativni centar“ Stanari,

6. Prijedlog Odluke o visini mjesečne naknade članovima nadzornih i upravnih odbora,

7. Prijedlog Odluke o zaštiti od požara na području opštine Stanari,

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Dobrovoljne vatrogasne jedinice Stanari,

9. Prijedlog Odluke o poništenju Javnog oglasa za izbor članova OIK-a,

10. Prijedlog Odluke o ponovnom objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje članova OIK-a,

11. Prijedlog Odluke o poništenju Javnog konkursa za izbor članova Odbora za žalbe,

12. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor članova Odbora za žalbe opštine Stanari,

13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama,

14. Prijedlog Programa raspodjele sredstava u poljoprivredi za 2015. godinu,

15. Izvještaj o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Stanari za period mart- septembar 2015. godine,

16. Informacija o osnivanju Crvenog krsta opštine Stanari,

17. Kadrovska pitanja.

Sjednica će se održati 09.10.2015. godine,sa početkom u 11 časova, u sali Skupštine opštine Stanari.