Odjeljenje za opštu upravu

word-image

NADLEŽNOSTI ODJELJENJA ZA OPŠTU UPRAVU

Odjeljenje za opštu upravu donosi upravna rješenja u prvom stepenu iz svoje nadležnosti i obavlja sve druge administrativne poslove, u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju.

Ovo Odjeljenje prima zahtjeve fizičkih i pravnih lica, udruženja građana, mjesnih zajednica i drugih stranaka, na zahtjevu određuje broj i upisuje datum prijema, upozorava podnosioce zahtjeva o dokazima koji se uz zahtjev prilažu i tako kompletiran predmet dostavlja nadležnom odjeljenju na rješavanje, prati rokove u kojima se zahtjevi moraju riješiti i na to upozorava načelnike odjeljenja; prima riješene predmete od odjeljenja i postupa po uputstvu o dostavljanju akta, prati predmete u roku i na vrijeme ih vraća nadležnom odjeljenjy; riješene predmete odlaže u arhivu. U ovom Odjeljenju se vode sve vrste matičnih knjiga i knjiga državljana, obavljaju administrativni i stručni poslovi za mjesne zajednice, izdaju uvjerenja o kojima se vodi službena evidencija, obavljaju svi poslovi opštinske arhive, vrše ovjere potpisa, prepisa i rukopisa, obavljaju poslovi normativne djelatnosti Opštinske uprave, organizuje pravna pomoć za građane i pravna lica.

U ovom Odjeljenju se organizuju i vode svi poslove boračko-invalidske zaštite, socijalne, porodične i dječije zaštite, poslovi civilne zaštite i zaštite od požara, kao i poslovi održavanja informacionog sistema u funkcionalnom stanju, prate i usavršavaju programska rješenja, pruža pomoć i vrši obuka zaposlenih u Opštinskoj upravi, obavljaju poslovi ekonomata Opštinske uprave i, s tim u vezi, vrši nabavka potrošnog materijala i opreme za potrebe Opštinske uprave, organizuje rad voznog parka, organizuju poslovi održavanja instalacija i opreme i obavljaju drugi zajednički poslovi, vezani za Opštinsku upravu i zgradu opštine.

U Odjeljenju za opštu upravu, organizuju se sljedeći odsjeci:

  • Odsjek za opštu upravu i zajedničke poslove,
  • Odsjek za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu i
  • Odsjek Dobrovoljna vatrogasna jedinica.

 

Telefon: 053/201-810

Faks: 053/201-818

E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

 

NAČELNIK ODJELJENJA

RADOJICA ĆELIĆ

20-radojica-celic

Radojica Ćelić rođen je 16.07.1970. godine u Doboju.

Adresa stanovanja: Mitrovići bb, 74 208 Stanari.

Po zanimanju je master prava.

Godine 1997. diplomirao na Višoj školi unutrašnjih poslova Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje pravnika.

Godine 2001. diplomirao na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje profesora bezbednosti.

Godine 2012. završio diplomske akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u stekao zvanje master prava.

U toku svoje dosadašnje karijere, obavljao je različite funkcije: načelnik Odjeljenja za sprječavanje privrednog kriminaliteta u CJB Doboj, načelnik sektora kriminalističke policije- CJB Doboj, predsjednik Prvostepenog disciplinskog suda u CJB Doboj, inspektor za poslove opšte nadležnosti- CJB Doboj, v.d. načelnik Odjeljenja za opštu upravu, zajedničke, upravno-pravne poslove i boračko-invalidsku zaštitu u opštini Stanari.

Oženjen, otac jednog djeteta.