Privreda

ODJELJENJE ZA PRIVREDU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, IMA SLJEDEĆE NADLEŽNOSTI:

 • Upravno rješavanje iz oblasti zanatstva, ugostiteljstva, turizma, trgovine, saobraćaja i domaće radinosti,
 • Utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada preduzeća i radnji u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i drugih zakonskih uslova,
 • Izdavanje odobrenja za obavljanje samostalne privredne djelatnosti,
 • Poslovi koji se odnose na obrazovanje, nauku, kulturu sport, predškolsko vaspitanje, religiju, socijalnu, zdravstvenu i dječiju zaštitu,
 • Kontrola tržišta i cijena,
 • Nadzor nad prometom roba i usluga,
 • Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti,
 • Sanitarni nadzor nad izgradnjom poslovnih objekata,
 • Priprema prijedloga opštih akata i drugih odluka iz svoje nadležnosti koje donosi načelnik opštine i SO,
 • Upravno rješavanje iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede,
 • Poslovi koji se odnose na pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe,
 • Kontrola zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta,
 • Kontrola proizvodnje i kvaliteta sjemena i sadnog materijala,
 • Kontrola uzgoja životinja, životinja u prometu i životinja prije klanja,
 • Kontrola sirovina i namirnica životinjskog porijekla u proizvodnji i prometu kao i kontrola objekata i opreme za obradu, preradu i uskladištenje namirnica i sirovina u proizvodnji i prometu,
 • Pružanje stručne pomoći poljoprivrednicima prema njihovim zahtjevima i potrebama,
 • Izrada prijedloga i programa razvoja poljoprivrede,
 • Drugi poslovi u skladu sa zakonima, Statutom opštine i odlukama načelnika opštine.

Telefon: 053/201-813
053/201-823
Faks: 053/201-818
E-mail: privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com