ČIŠĆENJE SNIJEGA

Čišćenje snijega od Dragalovaca ka Mitrovićima i Cvrtkovcima.

Izvođač: Miro Subotić („Subotić“ d.o.o.)