Dokumenti

UKOLIKO IMATE PROBLEMA SA OTVARANJEM ILI PREUZIMANJEM DOKUMENATA, POTREBNO JE VEB STRANICU PODESITI NA ĆIRILICU (GORNJI DESNI UGAO)

2017. godina

Odluka o prioritetnim oblastima za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2017. godini

Program podsticaja poljoprivredne proizvodnje za 2017. godinu

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima

Odluka o izmjeni i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima

Poslovnik o radu Skupštine opštine Stanari

Statut opštine Stanari

Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Stanari u 2017. godini

Tabela vrijednosti nepokretnosti

2016. godina

PROCJENA UGROŽENOSTI PODRUČJA OPŠTINE STANARI OD ELEMENTARNE NEPOGODE I DRUGE NESREĆE

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPŠTINE STANARI

PROGRAM PODSTICAJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA 2016. GODINU

ODLUKA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I PORODICA POGINULIH BORACA

PRAVILNIK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI ZA NOVOROĐENU DJECU

PRAVILNIK O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM POVRATNICIMA

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I ISPLATE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI LICIMA U STANJU VANREDNE SOCIJALNE POTREBE

 

2015. godina

ETIČKI KODEKS

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

ODLUKA O KUĆNOM REDU

ODLUKA O KOMUNALNIM TAKSAMA

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM TAKSAMA

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODJELU STUDENTSKIH I ĐAČKIH STIPENDIJA

PRAVILNIK O RASPODJELI POLJOPRIVREDNIH SREDSTAVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU ZA 2015. GODINU

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI ZA 2015. GODINU

ODLUKA O PŠŠTINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA