Dokumenti

UKOLIKO IMATE PROBLEMA SA OTVARANJEM ILI PREUZIMANJEM DOKUMENATA, POTREBNO JE VEB STRANICU PODESITI NA ĆIRILICU (GORNJI DESNI UGAO)

Statut opštine Stanari

Poslovnik o radu Skupštine opštine Stanari

Etički kodeks izabranih predstavnika u organima vlasti opštine Stanari

Etički kodeks o ponašanju zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Stanari

 

ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

Odluka o opštinskim administrativnim taksama

Dopuna Odluke o opštinskim administrativnim taksama

Plan zaštite od požara na području opštine Stanari

Pravilnik o zaštiti od požara Opštinke uprave opštine Stanari

Odluka o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca

Odluka o mjesnim zajednicama na području opštine Stanari

Odluka o zboru građana

Odluka o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica

Odluka o proširenim pravima iz oblasti socijalne zaštite

Pravilnik za dodjelu novčane pomoći za novorođenu djecu

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli JNP za novorođenu djecu

Pravilnik za dodjelu JNP iz budžeta opštine, namijenjene socijalni ugroženim građanima

 

ODJELJENJE ZA PRIVREDU I FINANSIJE

Pravilnik o kriterijumima za dodjelu studentskih i đačkih stipendija

Odluka o izmjeni Pravilnika o kriterijumima za dodjelu studentskih i đačkih stipendija

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijumima za dodjelu studentskih i đačkih stipendija

Pravilnik o raspodjeli poljoprivrednih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju za 2015. godinu

Program podsticaja poljoprivredne proizvodnje za 2017. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje za 2017. godinu

Odluka o prioritetnim oblastima za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2017. godini

Pravilnik Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima

Ispravka preambule Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima

Odluka o o izmjeni i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima

Odluka o izmjeni i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima

Plan kapitalnih ulaganja opštine Stanari za 2017. godinu

Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Stanari u 2017. godini

Tabela vrijednosti nepokretnosti

Odluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Stanari u 2017. godini

Pravilnik o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini Opštine ispod tržišne cijene ili bez naknade

 

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU

Odluka o komunalnim taksama

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama

Odluka o komunalnom redu

Odluka o uslovima držanja domaćih životinja

Progam zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu

Odluka o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Stanari

Plan održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva za 2017. godinu