Obrazovanje

logo8

Osnovna škola „Desanka Maksimović“ smještena je u samom centru Stanara. Radi se o devetogodišnjoj školi koja je  ime dobila po našoj najslavnijoj pjesnikinji. Prema zvaničnom šematizmu, objavljenom u kalendaru „Bošnjak“, školske 1896/97. otvorena je prva osnovna škola u Stanarima.

Godine 1926. između seoskog kneza i načelnika opštine, izbio je spor oko mjesta izgradnje nove škole, o čemu postoji pisano svjedočanstvo. Seoski knez Jovo Kajganić je zastupao stav da se nova školska zgrada izgradi na lokaciji stare, austrougarske škole, dok je načelnik Tedo Janjić bio izričit da se škola gradi na novoj lokaciji, odnosno u blizini Tedinog Hana. Spor je riješen smjenom Jove Kajganića. Međutim, stanovnici ovog kraja nikako se nisu mirili da im škola bude kod Tedinog Hana i počeli su sami graditi školu na starom mjestu. Gradnja je išla uporedo sa izgradnjom škole kod Tedinog Hana i krajnji rezultat je bio da su stanovnici ovog kraja dobili dvije škole, 1927. godine.

Po završetku Drugog svjetskog rata, organizovani su analfabetski tečajevi za obrazovanje odraslih, odnosno tečajevi za opismenjavanje odraslih ljudi. Nakon završenog tečaja, dobijalo se Uvjerenje o završenom tečaju. Takođe, po završetku tečaja, išlo se na „zanat“, odnosno na dalje školovanje.

Skola 1

Zgrada današnje centralne škole u Stanarima počela se graditi 1954. godine i rađena je u dvije faze. Prva je završena 1955. godine, a druga, nadogradnja,  školske 1963/64. godine, kada postojeći objekat više nije mogao da izdrži priliv novih učenika.

Centralnoj školi u Stanarima gravitira ogromno školsko područje sa područnim školama u sljedećim mjestima: Brestovo (jedna devetogodišnja i jedna petogodišnja škola), Cerovica (jedna petogodišnja škola), Cvrtkovci  (jedna petogodišnja škola), Dragalovci (jedna petogodišnja škola), Jelanjska (jedna petogodišnja škola), Ljeb (jedna petogodišnja škola), Osredak (jedna petogodišnja škola), Ostružnja Donja (jedna petogodišnja škola), Radnja Donja (jedna petogodišnja škola).

Sela Mitrovići, Ostružnja Gornja i Raškovci nemaju osnovne škole tako da učenici ovih sela putuju u školu u Brestovo, Cvrtkovce ili u Stanare.

Devetogodišnju školu u Stanarima danas pohađa oko 464 učenika, od čega 259 učenika u centralnoj školi u Stanarima, 42 učenika u devetogodišnjoj školi u Brestovu Donjem, i 163 učenika u deset petorazrednih škola (Cerovica 39, Ostružnja Donja 13, Jelanjska 16, Cvrtkovci 36, Radnja Donja 4, Tedin Han 26, Osredak 4, Dragalovci 18, Brestovo Gornje 7).

Na području opštine Stanari koriste se oba pisma (ćirilica i latinica), govori se srpskim jezikom ijekavskog narječja.

 

Pregled broja učenika po razredima u centralnoj i područnim školama

I II III IV V Ukupno  I-V VI VII VIII IX Ukupno VI-IX UKUPNO   I-IX
Centralna škola Stanari 16 18 13 19 16 82 46 41 42 48 177 259

 

Brestovo Donje 2 6 2 5 2 17 7 3 9 6 25 42
Brestovo Gornje 1 1 5 7 7

Jelanjska

 

3 3 3 3 4 16 16

Cvrtkovci

 

10 5 7 10 4 36 36

Dragalovci

 

3 3 6 6 18 18

Tedin Han

 

9 4 6 5 2 26 26

Radnja Donja

 

1 3 4 4

Cerovica

 

10 6 7 8 8 39 39
Ostružnja Donja 3 2 1 6 1 13 13

Osredak

 

1 1 2 4 4

 

Ukupan broj učenika u centranoj i područnim školama

Centralna škola Stanari 259 učenika
Područne škole 205 učenika
Ukupan broj učenika opštine Stanari 464 učenika

 

Upravu Osnovne škole „Desanka Maksimović“ Stanari, čine:

  1. Aleksandar Ristić- direktor škole,
  2. Željena Kovačević-pomoćnik direktora,
  3. Novka Jerinić- sekretar,
  4. Slavojka Sekulić- računovođa.

Stručnu službu Osnovne škole „Desanka Maksimović“ Stanari, čine:

  1. Maja Mojević- pedagog,
  2. Svjetlana Đekanović-logoped,
  3. Darije Račić-bibliotekar.

 

KONTAKT:

OŠ „DESANKA MAKSIMOVIĆ“
Stanari bb, 74208
Bosna i Hercegovina/ Republika Srpska