Zdravstvo

Zdravstvene usluge obavlja JZU Dom zdravlja Stanari. Kao ambulanta, osnovana je 1958. godine. Osnovala ju je tadašnja opština Stanari, odnosno stanovnici toga kraja, koji su svojim dobrovoljnim prilozima i radom uspjeli da izgrade ovu ustanovu.

Zaposleno je 12 zdravstvenih radnika, od čega tri ljekara, koji su raspoređeni u tri tima porodične medicine. Osim timova porodične medicine, u sklopu ove zdravstvene ustanove djeluje i laboratorijska služba, stomatološka služba i konsultativno-ginekološka služba.

Ambulanta

Osim  u Stanarima, postoje i tri terenske ambulante, to u Brestovu, Ljebu i Cerovici. Ukupno, ova zdravstvena ustanova zadovoljava potrebe oko 12 000 ljudi, koji svakodnevno dolaze u ovu ustanovu. Rad timova se odvija kroz pružanje zdravstvenih usluga, u vidu kućnih posjeta doktora, rada patronažne sestre, telefonskog savjetovanja, kao i rad doktora i sestara u samoj ustanovi.

Stabilan status i rad zdravstvene ustanove Stanari je takođe prednost u odnosu na brojne druge opštine.

Kontakt:  490-330
TIM 12:    066/ 905-347
TIM 15 :    066/905-348