INTERVENCIJA VATROGASNE JEDINICE STANARI

Dana 22.07.2017. godine, Vatrogasna jedinica, od strane Policijske stanice Stanari zaprimila je poziv koji se odnosio na požar, na pomoćnom objektu, vlasnika T.LJ, u naseljenom mjestu Raškovci. Poziv je zaprimljen u 14:28 časova.

Po zaprimljenom pozivu, vatrogasci Jedinice su odmah krenuli na lokaciju požara, na koju su stigli u 14:36 časova, nakon čega su pristupili gašenju, čime je spriječeno dalje širenje požara na pomoćne objekte.

Na objektu je izgorio dio krova i određena količina slame, čime je pričinjena materijalna šteta.