IZVJEŠTAJ SA PREDAVANJA „ZIMSKA ŠKOLA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE“

Dana 23.02.2016. godine, u sali Skupštine opštine Stanari, sa početkom u 17:00 časova, održano je stručno predavanje, iz oblasti ratarstva-sjetva i uzgoj kukuruza, u saradnji sa Institutom za kukuruz „Zemun polje“, generalnim uvoznikom istoimenog sjemena, kompanijom „Rapić“   d.o.o. i Ministarstvom poljoprivrede Republike Srpske.

U sklopu predavanja organizovano je stručno savjetovanje i potpisivanje ugovora za proizvodnju krastavaca kornišona, u kooperantskom odnosu sa ZZ „Gračanka“.

Kompanija „Rapić“ d.o.o. predstavila je svoju liniju proizvoda stočne hrane „Farmofit“. Stručno predavanje održao je Srđan Savić.

Ispred Ministarstva, o tehnologiji intenzivnog uzgoja i đubrenja kukuruza, predavanje je održao dr Dragiša Marković.
Ispred Instituta „Zemun polje“ predstavljene su sorte hibrida kukuruza i soje, koje je predstavio dr Dragiša Lopandić.
Ispred ZZ „Gračanka“ stručno predavanje o uzgoju krastavaca korinišona, održao je Adem Džafo.

Stručnom predavanju je prisustvovalo 75 proizvođača, dogovorene su ogledne parcele hibrida kukuruza „Zemun polje“ i određeni popusti za nabavku sjemena sa kompanijom „Rapić“ d.o.o.

Podijeljen je određeni dio nagrada i reklamnog materijala.

 

Udruženje poljoprivrednih proizvođača
„Poljoprivrednik“ Stanari