Javna rasprava

Dana 25.11.2015. godine, u sali Skupštine opštine Stanari, održana je Javna rasprava, sa početkom u 16 časova, u kojoj su građani opštine Stanari mogli da uzmu učešće. Javna rasprava je održana na teme:

  1. Nacrt Budžeta za 2016. godinu,
  2. Nacrt rebalansa Budžeta za 2015. godinu,
  3. Nacrt Programa rada Skupštine opštine Stanari za 2016. godinu.

Javnoj raspravi su prisustvovali i načelnik opštine, Dušan Panić, narodni poslanik, Goran Jerinić, predsjednik OBO, Miladinko Kovačević, predsjednik Organizacije porodica i zarobljenih boraca i nestalih civila, Mirko Jotić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača „Poljoprivrednik“ Stanari, Mihajlo Gavrić, direktor JU Dom zdravlja „Stanari“, odbornici Skupštine opštine Stanari te ostali građani, koji su uzeli učešće u Javnoj raspravi.

Predsjednik Skupštine opštine Stanari iskazao je zadovoljstvo odzivom građana, navodeći da će se truditi da svi konstruktivni prijedlozi budu uvaženi.

Između ostalog, najviše pažnje posvećeno je boračkoj populaciji i izdvajanje novčanih sredstava za istu. Predsjednik Opštinske boračke organizacije, Miladinko Kovačević iskazao je zadovoljstvo i zahvalio se načelniku opštine na dosadašnjoj uspješnoj saradnji te istakao da naredni period svakako zahtijeva više sredstava jer potrebe boraca su velike. Osim toga, napomenuo je da za ova lokalna zajednica treba dobre i kvalitetne projekte. Gospođa Slavojka Prodanović dala je prijedlog da se malo više povede računa o porodicama sa troje ili više djece i da se izdvoje određena novčana sredstva za pomoć tim porodicama. Osim toga, trebaća bi se izdvojiti jednokratna novčana pomoć za svako novorođenče, na području opštine Stanari.

Načelnik opštine Stanari, Dzšan Panić, istakao je da su potrebe građana na prvom mjestu, da se dosta toga treba uraditi i mnogo projekata ostvariti da bi se živjelo bolje i ljepše. Naveo je da je koncepcija budžeta napravljena da bi se mogle zadovoljiti potrebe građana i da svaki građanin opštine Stanari bude zadovoljan. Osim toga, podržao je prijedlog gospođe Slavojke Prodanović i naveo da će se građani moći informisati o svim promjenama. Budžet za 2016. godinu ocijenio je kao razvojni. Što se tiče rebalansa Budžeta, naveo je da je jako dobro što sav novac nije potrošen i da će se dio novca uložiti u projekciju gradskog vodovoda, a dio za izgradnju administrativnog centra.

Osim za Nacrt Budžeta za 2016. godinu i rebalans Budžeta za 015. godinu, građani su mogli da daju svoje prijedloge i na Nacrt Programa rada Skupštine opštine Stanari. Javna rasprava je završena u 17:40 časova.

  • 12299608_1015530018509557_2001671592_O
  • 12287466_1015530021842890_379235573_O
  • 12295072_1015530158509543_448204246_O