JAVNA RASPRAVA NA NACRT REBALANSA BUDŽETA ZA 2016. GODINU I NACRT BUDŽETA OPŠTINE STANARI ZA 2017. GODINU

                                                                                           grb-transparent

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA STANARI

NAČELNIK OPŠTINE

ODJELJENJE ZA BUDŽET I FINANSIJE

Obavještavaju se građani opštine Stanari da će Odjeljenje za budžet i finansije sprovesti javnu raspravu na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana budžeta opštine Stanari za 2016. godinu – Rebalans II i na Nacrt Budžeta opštine Stanari za 2017. godinu.

Javne rasprave će se sprovesti u periodu od 12.12.2016. godine do 14.12.2016. godine, kako slijedi:

  • 12.12.2016. godine, u prostorijama Osnovne škole u Cerovici, sa početkom u 18:00 časova,
  • 13.12.2016. godine, u prostorijama Osnovne škole u Brestovu Donjem, sa početkom u 18:00 časova,
  • 14.12.2016. godine, u Stanarima, u sali Skupštine opštine, sa početkom u 16:00 časova.

 

Pozivaju se građani da daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na predložene nacrte.

Predloženi nacrti mogu se preuzeti sa veb sajta opštine Stanari (www.opstinastanari.com).

Nacrt budžeta za 2017. godinu

Nacrt Rebalansa budžeta za 2016. godinu

 

(Za preuzimanje dokumenata prebacite veb sajt na ćirilicu)