JAVNA RASPRAVA NA NACRT STATUTA OPŠTINE STANARI

Program javne rasprave-1

Obavještavaju se građani opštine Stanari da će Komisija za Statut i propise sprovesti Javnu raspravu na Nacrt Statuta opštine Stanari.

Javna rasprava na Nacrt Statuta sprovešće se dana 12.04.2017. godine, u sali Skupštine opštine Stanari, sa početkom u 19:00 časova.

Javna rasprava, u pismenoj ili elektronskoj formi, sprovešće se u periodu od 31.03-13.04.2017. godine, dostavljanjem prijedloga, primjedbi ili sugestija na adresu opštine Stanari, ili na mejl adresu: sekretar@opstinastanari.com.

Pozivaju se građani da daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na predloženi Nacrt, usmenim, pismenim i elektronskim putem.

Predloženi Nacrt Statuta opštine Stanari može se preuzeti sa veb sajta opštine Stanari (www.opstinastanari.com), a zainteresovani građani sa istim se mogu upoznati u zgradi opštine (info-pult).

Nacrt Statuta opštine Stanari

UKOLIKO IMATE PROBLEMA SA PREUZIMANJEM NACRTA STATUTA, POTREBNO JE PODESITI SAJT NA ĆIRILICU!