Јавне расправе

word-imageУ пословима локалне самоуправе, грађани одлучују посредно, путем својих представника, изабраних у Скупштини општине (одборници) и непосредно. Један од облика непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи је јавна расправа. Нацрт општег акта износи се на јавну расправу, када је то Статуом или другим прописима одређено. Скупштина доноси закључак о упућивању нацрта општег акта на јавну расправу и одређује орган који ће пратити јавну расправу. Јавна расправа се организује за:

  • нацрт Статута општине,
  • нацрт Одлуке о буџету,
  • план развоја општине,
  • просторни план,
  • нацрт урбанистичког и регулационог плана,
  • друге акте, које надлежни орган општине упути на јавну расправу.

 

 

ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ РАСПРАВА, ПО ДАТУМИМА, ЗА 2017. ГОДИНУ

23.01.2017. године

Програм јавне расправе на Нацрт Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Станари

Нацрт Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Станари

31.03.2017. године

Програм Јавне расправе на Нацрт Статута општине Станари

Нацрт Статута општине Станари

ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ РАСПРАВА ПО ДАТУМИМА ЗА 2016. ГОДИНУ

08.03.2016. године

Позив за јавну расправу

Нацрт Одлуке о измјени Статута општине Станари

Нацрт Плана заштите од пожара

Нацрт Процјене од елементарне непогоде и друге несреће

 

18.03.2016. године

Позив на јавну расправу

Нацрт Програма пољопривредног подстицаја

 

20.06.2016. године

Јавна расправа на Нацрт Просторног плана општине Станари

 

09.12.2016. године

Програм Јавне расправе на Нацрт Одлуке о мјесним заједницама

Нацрт Одлуке о мјесним заједницама

 

09.12.2016. године

Програм Јавне расправе на Нацрт Ребаланса буџета за 2016. годину и Нацрт Буџета општине Станари за 2017. годину

Нацрт Ребаланса буџета за 2016. годину

Нацрт Буџета за 2017. годину