Javne rasprave

word-imageU poslovima lokalne samouprave, građani odlučuju posredno, putem svojih predstavnika, izabranih u Skupštini opštine (odbornici) i neposredno. Jedan od oblika neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi je javna rasprava. Nacrt opšteg akta iznosi se na javnu raspravu, kada je to Statuom ili drugim propisima određeno. Skupština donosi zaključak o upućivanju nacrta opšteg akta na javnu raspravu i određuje organ koji će pratiti javnu raspravu. Javna rasprava se organizuje za:

  • nacrt Statuta opštine,
  • nacrt Odluke o budžetu,
  • plan razvoja opštine,
  • prostorni plan,
  • nacrt urbanističkog i regulacionog plana,
  • druge akte, koje nadležni organ opštine uputi na javnu raspravu.

 

 

PREGLED JAVNIH RASPRAVA, PO DATUMIMA, ZA 2017. GODINU

23.01.2017. godine

Program javne rasprave na Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama na području opštine Stanari

Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama na području opštine Stanari

31.03.2017. godine

Program Javne rasprave na Nacrt Statuta opštine Stanari

Nacrt Statuta opštine Stanari

PREGLED JAVNIH RASPRAVA PO DATUMIMA ZA 2016. GODINU

08.03.2016. godine

Poziv za javnu raspravu

Nacrt Odluke o izmjeni Statuta opštine Stanari

Nacrt Plana zaštite od požara

Nacrt Procjene od elementarne nepogode i druge nesreće

 

18.03.2016. godine

Poziv na javnu raspravu

Nacrt Programa poljoprivrednog podsticaja

 

20.06.2016. godine

Javna rasprava na Nacrt Prostornog plana opštine Stanari

 

09.12.2016. godine

Program Javne rasprave na Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama

Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama

 

09.12.2016. godine

Program Javne rasprave na Nacrt Rebalansa budžeta za 2016. godinu i Nacrt Budžeta opštine Stanari za 2017. godinu

Nacrt Rebalansa budžeta za 2016. godinu

Nacrt Budžeta za 2017. godinu