JAVNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA-LOGOTIPA CENTRA ZA KULTURU STANARI

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 62. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 1/15), Načelnik opštine Stanari, raspisuje:

 

J A V N I   K O N K U R S

za izradu idejnog rješenja-logotipa

Centra za kulturu Stanari

 1. Raspisuje se Javni konkurs za izradu idejnog rješenja-logotipa  Centra za kulturu Stanari.
 2. Umjetničko rješenje-logotip Centra za kulturu Stanari mora oslikavati društveno i kulturno naslijeđe, karakteristično za stanovništvo i teritoriju opštine Stanari.
 3. Učesnici Javnog konkursa obavezni su dostaviti sljedeće:
 • idejno rješenje logotipa Centar za kulturu Stanari u crno-bijeloj varijanti i u boji,
 • konstrukciju logotipa sa razmjerama,
 • prijedlog logotipa i tipografije za sve pisane materijale i
 • pismeno obrazloženje ideje.
 1. Članovi Komisije, koji učestvuju u postupku utvrđivanja prijedloga za logotip i članovi njihovog porodičnog domaćinstva, nemaju pravo učestvovanja na Konkursu.
 2. Pravo učešća imaju svi državljani BiH.

Rad se označava šifrom na poleđini svakog predloška i dostavlja u neprozirnoj zatvorenoj koverti. Uz rad se prilaže zatvorena manja koverta sa naznakom „AUTOR“, u kojoj su sadržani sljedeći podaci:

prezime i ime autora, adresa, JMB, te ovjerena izjava da je predloženi rad  orginalno  autorsko djelo, kao i izjava autora da autorska prava i prava eksploatacije predloženog idejnog rješenja prenosi na Centar za kulturu Stanari.

 1. Za najuspješniji prijedlog idejnog rješenja, oblika i sadržaja logotipa Centra za kulturu Stanari, dodijeliće se novčana nagrada u iznosu od 250,00 KM.
 2. Prijavom na Konkurs učesnici neopozivo prihvataju sve navedene uslove.
 3. Radovi se dostavljaju preporučenom poštom ili lično na šalter opštine Stanari, na adresu: 74 208 Stanari, sa naznakom, „Komisija za određivanje logotipa Centra za kulturu Stanari“,  u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti.
 4. Rok za predaju radova je 10 (deset) dana, od dana objavljivanja Konkursa.

Radovi koji stignu nakon navedenog roka neće se uzimati u razmatranje. Komisija će završiti sa radom 5 pet (dana) po zaključivanju Javnog konkursa i izvršiti izbor najboljeg rada.

 1. Odluka Komisije će se dostaviti svim učesnicima Javnog konkursa.
 2. Svi učesnici Javnog konkursa su saglasni da je, u slučaju spora, nadležan Okružni sud u Doboju.

 

Načelnik opštine

Dušan Panić