ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ЕКОНОМСКЕ ПОДРШКЕ ЖРТВАМА МИНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СТАНАРИ

На основу Уговора о имплементацији пројекта “Интегрисана социо-економска подршка жртвама мина у БиХ“, број 2017/387 – 336, потписаног са Делегацијом Европске уније у Босни и Херцеговини, невладина организација  World Vision (WV), у партнерству са Организацијом ампутираца UDAS и сарадњи са локалним заједницама укљученим у пројекат  и BHMAC – ом, објављује

Ј А В Н И   П О З И В

за додјелу економске подршке за жртве мина на подручју општина/опћина и градова: Добој, Зворник, Станари, Чајниче, Велика Кладуша, Бихаћ, Босанска Крупа, Коњиц, Лукавац, Травник и Доњи Вакуф

     Барем 50 жртава мина са најквалитетнијим пословним идејама, ће бити подржано кроз: набавку алата и друге техничке опреме, тренинг у управљању малим бизнисом, континуирану стручно-техничку подршку, у циљу развоја подржаних бизниса и посјету и учествовање на пољопривредном сајму.

Све заинтересоване жртве мина или чланове породица смртно страдалих од мина, са подручја горе наведених локалних заједница, могу да преузму пријавни сет докумената за учествовање у пројекту, уредно га попуне, те доставе надлежном органу у општини становања од 27. новембра до 15. децембра 2017. године. Као дан доставе, рачуна се дан личне доставе или датум наведен на поштанском печату (ако се пријаве достављају поштом).

Напомена: „Жртве противпјешадијских мина“, обухватају све особе које су страдале или претрпиле физичке или психичке повреде, економске губитке, друштвену маргинализацију или је остваривање њихових права било суштински угрожено употребом противпјешадијских мина. Појам „жртве противпјешадијских мина“, укључује оне особе које су директно угрожене противпјешадијским минама, као и њихове породице и заједнице.

Критеријуми за одабир корисника пројекта:

 1. Општи критеријуми
 • Подносилац захтјева је жртва мине или члан уже породице смртно страдалог у минском инциденту,
 • Апликациони образац је у цјелости уредно попуњен,
 • Картон жртве мине у цјелости уредно попуњен,
 • Потписана изјава којом се потврђује да су наводи у апликационом обрасцу истинити (изјава је дио апликационог обрасца).
 1. Посебни критеријуми
 • Социо-економски профил подносиоца захтјева (радни статус, величине домаћинства, број дјеце у домаћинству, број особа са инвалидитетом у домаћинству, укупна примања домаћинства),
 • Квалитет описане пословне идеје,
 • Вјештине и искуство релевантно за мали бизнис,
 • Спремност подносиоца захтјева да региструје подржани мали бизнис као пољопривредно газдинство или самосталну занатску дјелатност,
 • Спремност подносиоца захтјева да активно учествује у додатним тренинзима који имају за циљ унапређење успјешности подржаног малог бизниса,
 • Подносилац захтјева није био корисник ранијег пројекта подршке жртвама мина финансираног од стране Европске уније.

Заинтересоване особе које испуњавају опште и посебне критеријуме, треба да доставе:

 • Уредно попуњен апликациони обарзац и картон жртве мине,
 • Медицинску или другу документацију којом се доказује да је подносилац захтјева жртва мине или члан уже породице смртно страдалог у минском инциденту,
 • Кућну листу подносиоца захтјева,
 • Копију личне карте подносиоца захтјева.

Преузимање и достава пријава

Преузимање апликационих образаца и достава пријава се врши у Одјељењу за привреду и финансије општине Станари, сваким радним даном, од дана објављивања Јавног позива на огласној табли општине. Контакт особа испред општине Станари је Јелена Јеринић (Одјељење за привреду и финансије, број телефона: 053/201 – 810).

Јавни позив остаје отворен 19 дана од објаве на огласној табли општине, од 27. новембра 2017. године, закључно са 15. децембром 2017. године, у 15:00 часова.

Одабир корисника пројекта, обавиће Комисија за избор корисника на основу утврђеног система бодовања, састављена од чланова World Vision-а , UDAS-а, BHMAC-а и представника горе поменутих локалних заједница.

Прелиминарна листа корисника ће бити објављена на огласној табли локлане управе, у року од 28 дана од дана истека рока за подношење пријава. Приговор на прелиминарну листу корисника подршке се писмено подноси World Vision – у, у року од 8 дана од јавног оглашавања прелиминарне листе корисника на огласној табли локалне управе, на адресу World Vision БиХ, Несиба Малкића 1, 75000 Тузла. Комисија за избор корисника је дужна одредити се по жалби и одговорити писменим путем у року од 7 дана након истека жалбеног рока.

Све додатне информације можете добити преко www.worldvision.ba (e-mail: sveto_djurdjevic@wvi.org, amir_mujanovic@wvi.org, тел. 0637/776 –690 и 063/694 – 192) www.udas.rs.ba (e- mail: udas@teol.net, тел. 051/437 – 488 и 065/531 – 357).

АПЛИКАЦИОНИ ОБРАЗАЦ