JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVE ZA DODJELU OPŠTINSKIH NAGRADA I PRIZNANJA

Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica sa sjedištem, odnosno prebivalištem, na teritoriji opštine Stanari, da dostave Inicijativu za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja.

Kao nagrade i priznanja opštine Stanari ustanovljeni su:

a) Povelja počasnog građanina opštine Stanari, sa zlatnim grbom opštine Stanari,

b) Povelja zaslužnog građanina opštine Stanari, sa zlatnim grbom opštine Stanari,

v) Pohvale opštine Stanari,

g) Novčane nagrade.

Nagrade i priznanja se dodjeljuju pojedincima, preduzećima, ustanovama, udruženjima građana i drugim organizacijama za djela i rad koja zaslužuju opšte poštovanje i isticanje, u skladu sa članom 12. Odluke o ustanovljenju, kriterijumima i postupku dodjele opštinskih prznanja i nagrada („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 5/15).

Inicijativa za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja mora sadržavati:

a) osnovne biografske podatke o predloženom kandidatu – fizičkom licu, statusne podatke o pravnom licu koji se predlaže za dodjelu priznanja,

b) obrazloženje Inicijative sa aspekta opravdanosti i razlozima dodjele, u skladu sa propisanim kriterijumima,

v) zapisnik sa sjednice, ovjeren od strane ovlaštenog lica, ukoliko je Inicijativa upućena od organa, ustanova, preduzeća i udruženja.

Inicijativa se dostavlja u pisanom obliku, na adresu: Skupština opštine Stanari, Stanari bb, 74 208 Stanari, sa naznakom za „Komisija za nagrade i priznanja Skupštine opštine Stanari – Inicijativa za dodjelu nagrada i priznanja“ .

Rok za dostavu Inicijative je 10.08.2016. godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

          Ostoja Stevanović

.