JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA, RADI UPUĆIVANJA 50 KORISNIKA, IZ KATEGORIJE ČLANOVA PORODICA POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA, LOGORAŠA I DEMOBILISANIH BORACA ODBRAMBENO-OTADŽBINSKOG RATA REPUBLIKE SRPSKE U BANJSKO-KLIMATSKU ZDRAVSTVENU USTANOVU

Ovaj Poziv se upućuje porodicama poginulih boraca i umrlih ratnih vojnih invalida, ratnim vojnim invalidima, logorašima i demobilisanim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, sa područja opštine Stanari, a kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavka.

Predmet prijave na Javni poziv je potreba za medicinskom, odnosno fizikalnom rehabilitacijom jednog broja članova porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, logoraša i demobilisanih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, kroz banjsko-klimatsko liječenje, odnosno rehabilitaciju.

Realizacija banjske rehabilitacije trajaće u periodu od 01. avgusta do 30. septembra 2017. godine u ZTC –u koji bude izabran za pružanje navedene usluge, a pojedinačan boravak korisnika trajaće 10 dana. Pravo nemaju lica koja su ovaj vid prava koristila u 2016. godini, osim u slučaju ako nema prijavljenih drugih korisnika.

Javni poziv u cjelini i obrasci zahtjeva, dostupni su na veb stranici opštine Stanari (opstinastanari.com). Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine.

Sve informacije, u vezi Javnog poziva, možete dobiti u organizacijama koje okupljaju navedene boračke kategorije, kao i u prostorijama Opštinske uprave opštine Stanari.

Javni poziv u cjelini
Zahtjev za upućivanje u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove

 

J-P za banju-1