JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE NASTALE KAO POSLJEDICA POPLAVA

Opštinska komisija za popis i procjenu štete nastale od poplava

P O Z I V A

sva pravna i fizička lica-građane opštine Stanari da prijave šetetu, nastalu od poplava, u periodu od 07.03.2017. godine do 09.03.2017. godine.

Šetetu mogu prijaviti u periodu od 13.03.2017. godine do 20.03.2017. godine u prostorijama Opštinske uprave opštine Stanari, da bi Komisija izvršila popis i procjenu štete, nastale od poplava.

                                                                                                                                                                                                     Predsjednik Komisije

Zoran Jelačić