KAMPANJA „16 DANA AKTIVIZMA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA“

U partnerstvu sa Centrom za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske priključujemo se globalnoj kampanji „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“, koja se širom svijeta obilježava u periodu od 25. novembra (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama) do 10. decembra (Dan ljudskih prava).

Nasilje u porodici i nasilje nad ženama uopšte, predstavljaju civilizacijski izazov svakog društva. Njegova specifičnost u odnosu na ostale oblike nasilja je ta što se uvijek pojavljuje u zoni privatnosti,  najintimnijoj sferi života, u kojoj bi svako trebao da se osjeća sigurnim. Bez obzira na to da li se dešava u porodici ili na radnom mjestu, skoro uvijek je u pitanju  blisko i poznato okruženje. Jedna od osnovnih karakteristika savremenog društva je nulta tolerantnost na svaki oblik nasilja, pa tako i nasilja nad ženama i u porodici, te je stoga lako zaključiti da je najveći izazov jednog društva dati odgovor na pitanje: Kako djelovati tamo  gdje se sudaraju ove dvije vrijednosti- privatnost i društvena netolerantnost na nasilje.

Prema podacima posljednjeg istraživanja o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja prema ženama u Bosni i Hercegovini, 47,3% ispitanih žena u Republici Srpskoj je tokom svog života doživjelo neki oblik nasilja od 15. godine pa na dalje, što predstavlja visok procenat koji govori o razmjerama i težini ovog društvenog problema.  Sfera intimnih porodičnih i partnerskih odnosa je i dalje najnesigurnija za žene i djevojčice, jer su počinioci u većini slučajeva njihovi supruzi, očevi, partneri i drugi srodnici i bliska lica.

Ovom prilikom pozivamo sve institucije, organizacije civilnog društva, pojedince i pojedinke, da nam se pridruže u obilježavanju globalne kampanje protiv nasilja nad ženama, te da nikad ne prećute nasilje nad ženama i djevojčicama!

Informacije o aktivnostima Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske su dostupne na:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/default.aspx

Poster-B1-Snaga-nije-nasilje-2