KONAČNE LISTE KORISNIKA ZA BANJSKO-KLIMATSKU REHABILITACIJU U BANJI KULAŠI

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA  STANARI

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 03-563-1-1/16

Datum: 18.08.2016.godine

Na osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 50 ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca, logoraša i demobilisanih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u Banjsko-klimatsku zdravstvenu ustanovu-ZTC Banja Kulaši, broj:02-563-1/16, od 13.07.2016. godine, Komisija za sprovođenje postupka po projektu banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2016.godinu, dana 09.08.2016. godine, sačinila  prijedlog, a načelnik opštine donosi:

 

KONAČNA LISTA KORISNIKA

DEMOBILISANIH BORACA

ZA BANJSKO-KLIMATSKU REHABILITACIJU U BANJI KULAŠI

 

R.br Prezime i ime Godina rođenja Kategorija borca UKUPNO

BODOVA

1. Legenović Vojin 1940.  

15

 

15

2. Kezmić Simo 1947.  

15

 

15

3. Keser Stevan 1947.  

15

 

15

4. Samac Vladimir 1949.  

15

 

15

5. Kajganić Vojko 1953.  

15

 

15

6. Kozarević Rade 1958.  

15

 

15

7. Šućur Nenad 1962.  

15

 

15

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA  STANARI

NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 03-563-1-1/16

Datum: 18.08.2016.godine

Na osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 50 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca, logoraša i demobilisanih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u Banjsko-klimatsku zdravstvenu ustanovu, broj: 02-563-19/16, od 13.07.2016. godine, Komisija za sprovođenje postupka po Projektu banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2016.godinu, dana 09.08.2016. godine, sačinila prijedlog, a načelnik opštine, donosi:

 

KONAČNA LISTA KORISNIKA

PORODICA POGINULIH BORACA

ZA BANJSKO-KLIMATSKU REHABILITACIJU U BANJI KULAŠI

 

R.br Prezime i ime Srodstvo i godina rođenja PPB-broj pog.bor. PPB i RVI kat. Pravo na njegu i pomoć Ortopedski dodatak Ortop. I dr.pomagala Kategorija borca UKUPNO

BODOVA

1. Popović Obrad Roditelj

1950.

100 10         110
2. Zelenković Milenko Roditelj

1943.

100 10         110
3. Vidović Gospa Roditelj

1935.

100           100
4. Todorić Bosiljka Roditelj

1938.

100           100
5. Stevanović Đurđija Roditelj

1941.

100           100
6. Mitrović Vida Roditelj

1942.

100           100
7. Kezmić Gospa Roditelj

1942.

100           100
8. Kvržić Zorka Roditelj

1943.

100           100
9. Stevanović Jovanka Roditelj

1944.

100           100
10. Stevanović Božica Roditelj

1945.

100           100
11. Gavrić Ružica Roditelj

1946.

100           100
12. Šušković Vojna Roditelj

1947.

100           100
13. Baćić Danica Roditelj

1948.

100           100
14. Popović Velinka Roditelj

1949.

100           100
15. Vasić Milena Roditelj

1955.

100            
16. Vasić Žarko Roditelj

1955.

100          
17. Stevanović Mitra Supruga

1942.

100           100
18. Kovačević Ljubica Supruga

1944.

100           100
19. Keser Zorka Supruga

1946.

100           100

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA  STANARI

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 03-563-1-1/16

Datum: 18.08.2016.godine

 

Na osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 50 ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca, logoraša i demobilisanih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u Banjsko-klimatsku zdravstvenu ustanovu-ZTC Banju Kulaši, broj: 02-563-19/16, od 13.07.2016. godine, Komisija za sprovođenje postupka po projektu banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2016.godinu, dana 09.08.2016. godine, sačinila prijedlog, a načelnik opštine, donosi:

 

KONAČNU LISTU KORISNIKA

RATNIH VOJNIH INVALIDA

ZA BANJSKO-KLIMATSKU REHABILITACIJU U BANJI KULAŠI

 

 

R.br Prezime i ime Status RVI dodatak na njegu i pomoć Ortopedski dodatak Ortop. i dr.pomagala Kategorija borca UKUPNO

BODOVA

1. Lukić

Boško

40     6 15 61
2. Draganić Milutin 35     4 15 54
3. Dolić

Dragan

35       15 50
4. Samac Milorad 30       15 45
5. Panić

Mirko

25     4 15 44
6. Delić

Nenad

30     4 7 41
7. Baćić Milivoje      25

 

      15 40
8. Došlić Žarko 40       40
9. Tešić

Dragan

25     4 9 38
10. Samac

Branko

25     6 13 38
 

11.

 

Radišković Vitomir

 

25

     

4

 

9

 

38

12. Šušković Bore 25       13 38
13. Janković Željko 25       13 38
14. Todorović Ćorđo 25       11 36
15. Šljivić Milan 20       15 35
16. Jokić

Boško

20       15 35
17. Bosić Spomenko 15     4 15 34
18. Milaković Zoran 15       15 30
19. Tutnjević Dražo 20       9 29
20. Bakajim Nenad 20       7 27
21. Kitić

Milan

10       15 25
22. Vujić

Nenad

15       7 22
23. Danilović Jovo 5       15 20
24. Danilović Milenko 5       15 20