KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

Na osnovu člana Pravilnika o kriterijumima za dodjelu studentskih i đačkih stipendija („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 5/15 i 5/16), načelnik opštine Stanari, raspisuje:

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola

za školsku 2017/2018. godinu

 

I

Opština Stanari dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola, koji žive na području opštine Stanari.

Stipendije se dodjeljuju učenicima koji prvi put upisuju određeni razred srednje škole.

II

Učenici srednjih škola mogu konkurisati za dodjelu stipendije, ukoliko ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da roditelji imaju prebivalište na području opštine Stanari,
  • da prvi put upisuju određenu školsku godinu,
  • da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

III

Uz prijavu na Konkurs (obrazac prijave se nalazi na veb-stranici i u šalter sali opštine Stanari), podnosioci zahtjeva su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:

  • potvrdu da je redovan učenik i da je prvi put upisan u određeni razred,
  • dokaz o prebivalištu za oba roditelja/staratelja – potvrde iz CIPS-a,
  • ovjerenu izjavu roditelja/staratelja da učenik ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja,
  • kopiju lične karte roditelja/staratelja, podnosioca zahtjeva,
  • za učenike koji stanuju u đačkom domu ili kod stanodavca – potvrda iz đačkog doma ili ovjerena izjava sa podacima stanodavca,
  • za učenike koji koriste privatni smještaj kod stanodavca – kopiju tekućeg računa roditelja/staratelja.

IV

Konkurs ostaje otvoren do četvrtka, 07. septembra 2017. godine.

V

Prijave sa potrebnim dokumentima predaju se u šalter sali opštine ili se šalju poštom na adresu: Opština Stanari, Odjeljenje za privredu i finansije, 74208 Stanari, sa naznakom „Za đačku stipendiju“.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izjava

Zahtjev za đačku stipendiju

Plakat-1