Kontakt

21389557_10214207049077147_2061937480_o

ADRESA:
Stanari bb
74 208 Stanari
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme: 07-15 časova

KONTAKT:

Centrala:
053/201-810

Faks:

053/201-818

E-mail:

opstauprava@opstinastanari.com

privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com

finansije@opstinastanari.com

stambenokomunalno@opstinastanari.com

www.opstinastanari.com