Kontakt-brojevi

R.br NAZIV JAVNE USTANOVE/UDRUŽENJA/ORGANIZACIJE BROJ TELEFONA
1.        OPŠTINA STANARI

–          informacije

–          faks

–          mjesni ured Brestovo

 

201-810

201-818

051/675-615

2.        JZU DOM ZDRAVLJA STANARI                               

 

490-330

 

3.        JU OSNOVA ŠKOLA „DESANKA MAKSIMOVIĆ“ 290-026
4.        JU CENTAR ZA KULTURU 290-211
5.        JU SPORTSKO-TURISTIČKA ORGANIZACIJA 290-742
6.        JKP „EKOSFERA“ 490-077
7.        DOBROVOLJNA VATROGASNA JEDINICA STANARI 290-153
8. UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA 290-925
9.        O. BORAČKA ORGANIZACIJA 290-368
10.    ORGANIZACIJA PORODICA POGINULIH I ZAROBLJENIH

BORACA I NESTALIH CIVILA OPŠTINE STANARI

290-963
11.    ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA 290-154
12.    ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-BIRO STANARI 290-152
 
14.    PIO STANARI 290-201
15.    CIPS STANARI 241-109, 
16.    FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA STANARI 290-718
17.    POLICIJSKA STANICA STANARI 290-031
18.    POŠTA STANARI 290-015
19.    ŽELJEZNIČKA STANICA STANARI- CENTRALA 209-000, lok 433
20.    NOVA BANKA AD 292-212
21.     UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA
290-925
22.       
23.       
24.       
25.       
26.       
27.       
28.       
29.       
30.