Javne ustanove i udruženja građana

JAVNE USTANOVE

 1. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Stanari,
 2. Javna ustanova Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Stanari,
 3. Javna ustanova Centar za kulturu opštine Stanari,
 4. Javna ustanova Sportsko-turistička organizacija opštine Stanari,
 5. Javno komunalno preduzeće „Ekosfera“ Stanari.

 

ORGANIZACIJE, UDRUŽENJA

 1. Opštinska boračka organizacija,
 2. Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila,
 3. Organizacija Crvenog krsta,
 4. Udruženje logoraša,
 5. Udruženje veterana RS Doboj-Opštinski odbor Stanari,
 6. Udruženje saveza boraca Narodno-oslobodilačkog rata Stanari,
 7. Udruženje penzionera opštine Stanari,
 8. Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Poljoprivrednik“,
 9. Sportsko-ribolovno društvo „Škobalj“
 10. Lovačko udruženje „Srndać“
 11. Udruženje za pomoć djeci i omladini sa poteškoćama u razvoju „Anđeo“ Stanari

 

SPORT

 1. Sportsko društvo „Rudar“ Stanari
 2. Karate klub „Sloga“ Doboj-sekcija Stanari,
 3. Klub borilačkih sportova „Rudar“ Stanari,
 4. Taekwon-do klub „Rudar“ Stanari,
 5. Ragbi klub „Rudar“ Stanari.

KULTURA

 1. Srpsko kulturno-prosvjetno društvo „Lazarica“ Stanari,
 2. Kulturno-umjetničko društvo „Cerovica“ Cerovica,
 3. Pjevačko društvo „Krin“,
 4. Klub dobojskih mažoretkinja-sekcija Stanari,
 5. Zavičajni kulb „Mladost“ Brestovo

 

INSTITUCIJE REPUBLIKE SRPSKE

Predsjednik Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

Narodna Skupština Republike Srpske

Poreska Uprava Republike Srpske

Republički Zavod za statistiku

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Republička Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Službeni glasnik Republike Srpske

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine

Preduzetnički portal Republike Srpske

 

LOKALNE INSTITUCIJE

Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Stanari

JU Sportsko-turistička organizacija opštine Stanari