Nacrt Prostornog plana opštine Stanari 2015 – 2035. godine

P O Z I V

 

za ponovni javni uvid u Nacrt Prostornog plana opštine Stanari 2015 – 2035. godine

 

 

Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica, da izvrše ponovni uvid u Nacrt Prostornog plana opštine Stanari 2015 – 2035 godine. Na nacrt PPO mogu se podnositi novi prijedlozi, primjedbe i mišljenja samo na dijelove dokumenta koji su izmijenjeni, a koji se odnose na urbano područje centra Stanara i na Poslovnu zonu 1 i 2 u Dragalovcima.

Javni uvid će trajati 15 dana, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13, 106/15 i 3/16) i to u vremenskom periodu od 15. do 30. maja 2017. godine, u terminu od 07:00 do 15:00 časova, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka.

Mjesto održavanja javnog uvida su prostorije Opštinske uprave opštine Stanari.

U toku održavanja javnog uvida, izmijenjeni Nacrt je izložen i na veb stranici Opštine www.opstinastanari.com.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu, u toku trajanja javnog uvida, da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na izmijenjeni Nacrt, upišu u svesku sa numerisanim stranama, u prostorijama održavanja javnog uvida, ili da dostave u pisanoj formi Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju opštine Stanari, zaključno sa danom, 30.05.2017. godine.

Karte

 

 

                                                           NAČELNIK OPŠTINE

                                                     Dušan Panić