NAREDBA O RADU U DANE REPUBLIČKIH PRAZNIKA

Na osnovu člana 5. stav (3) Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07), Odluke o određivanju radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“ broj: 3/15),  člana 7. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 4/15) i člana 62. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj 1/15 i 3/16), načelnik opštine Stanari, donio je

N  A  R  E  D  B  U

o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade

 u dane praznika Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog vremena za subjekte koji mogu da rade u dane republičkih praznika

Član 1.

                U dane republičkog praznika – Međunarodni praznik rada 01. i 02.maj, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni su da rade:

  1. Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti: isporuka vode, održavanje čistoće, održavanje ulica, saobraćajnica, čišćenje javnih površina, u vremenu od 0,00 do 24,00 časa,
  2. Profesionalna vatrogasna jedinica, u vremenu od 0,00 do 24,00 časa, odnosno organizovanje dežurstava i pripravnosti, zavisno od procjene opasnosti,
  3. Javni prevoz putnika – autobuske stanice, u skladu sa redovima vožnje, a čekaonica i informacije u vremenu od 0,00 do 24,00 časa.

Član 2.

         Na dan Međunarodnog praznika rada, 1. maja 2017. godine, privredni i drugi subjekti ne rade, osim privrednih i drugih subjekata kojima je zakonskim ili  drugim propisima izričito dozvoljeno da rade.

      Član 3.

Na drugi dan republičkog praznika, 2. maja 2017. godine, mogu da rade:

  • u vremenu od 7,00 do 15,00 časova:
  • svi privredni i drugi subjekti na području opštine,
  • u vremenu od 0,00 do 24,00 časa:
  • trgovinski objekti tipa „dragstor“,
  • pravna lica i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost i
  • trgovinski objekti na autobuskoj i benzinskim pumpnim stanicama.

Član 4.

U dane republičkog praznika, ugostiteljski objekti mogu da rade u skladu sa radnim vremenom, propisanim Odlukom o određivanju radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari.

Član 5.

           U slučaju postupanja suprotno odredbama ove Naredbe, primjenjivaće se odredbe o nadzoru, propisanim prekršajima i sankcijama za učinjeni prekršaj, iz Zakona o praznicima, Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari i Odluke o određivanju radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari.

Član 6.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Stanari“, internet stranici opštine Stanari i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Stanari.

 

                                                                                                                                                                                           NAČELNIK OPŠTINE

                                                                                                                                                                                        Dušan Panić

Naredba-PDF