NAREDBA O RADNOM VREMENU

Na osnovu člana 5. stav (3) Zakona o praznicima Republike Srpske (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 43/07), Odluke o određivanju radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari (»Službeni glasnik opštine Stanari«, broj: 3/15),  člana 7. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari (»Službeni glasnik opštine Stanari«, broj: 4/15), i člana 62. Statuta opštine Stanari (»Službeni glasnik opštine Stanari«, broj: 1/15), Načelnik opštine Stanari, donio je:

 

N  A  R  E  D  B  U

o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade

 u dane praznika Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog vremena za subjekte koji mogu da rade u dane republičkih praznika

 

 Član 1.

                U dane republičkih praznika: Međunarodni praznik rada, 01. i 02. maj i Dan pobjede nad fašizmom, 09. maj 2016.godine, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni su da rade:

  1. Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti: isporuka vode, održavanje čistoće, održavanje ulica, saobraćajnica, čišćenje javnih površina, u vremenu od 0,00 do 24,00 časa,
  2. Profesionalna vatrogasna jedinica, u vremenu od 0,00 do 24,00 časa, odnosno organizovanje dežurstava i pripravnosti, zavisno od procjene opasnosti,
  3. 3. Javni prevoz putnika – autobuske stanice, u skladu sa redovima vožnje, a čekaonica i informacije u vremenu od 0,00 do 24,00 časa.

Član 2.

         Na dan Međunarodnog praznika rada,  1. maja 2016. godine, privredni i drugi subjekti ne rade, osim privrednih i drugih subjekata kojima je zakonskim ili  drugim propisima izričito dozvoljeno da rade.

 Član 3.

Na drugi dan republičkog praznika, 2. maja 2016. godine i na republički praznik Dan pobjede nad fašizmom, 9. maja 2016.godine, mogu da rade:

 

  • u vremenu od 7,00 do 15,00 časova,

-svi privredni i drugi subjekti na području opštine,

  •  u vremenu od 0,00 do 24,00 časa:

-trgovinski objekti tipa “dragstor“,

-pravna lica i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost i

-trgovinski objekti na autobuskoj i benzinskim pumpnim stanicama.

Član 4.

U dane republičkih praznika, ugostiteljski objekti mogu da rade u skladu sa radnim vremenom, propisanim Odlukom o određivanju radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari.

Član 5.

U slučaju postupanja suprotno odredbama ove Naredbe, primjenjivaće se odredbe o nadzoru, propisanim prekršajima i sankcijama za učinjeni prekršaj iz Zakona o praznicima, Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari i Odluke o određivanju radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari.

Član 6.

Ova Naredba objaviće se u »Službenom glasniku opštine Stanari« i na Oglasnoj tabli Opštinske uprave Stanari.

 

Broj: 02-140-2                                                                                                                                                  NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 22.04.2016. godine                                                                                                                                       Dušan Panić