NAREDBA O RADU U DANE REPUBLIČKIH PRAZNIKA

Na osnovu člana 5. stav (3) Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07), Odluke o određivanju radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 3/15),  člana 7. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“ broj: 4/15), i člana 62. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj 1/15 i 3/16), načelnik opštine Stanari, donio je

N  A  R  E  D  B  U

o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade

na dan praznika Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog vremena za subjekte koji mogu da rade u dane republičkih praznika

 

Član 1.

                Na dan republičkog praznika Dana pobjede nad fašizmom 09.maj, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužna su da rade:

  1. preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti: isporuka vode, održavanje čistoće, održavanje ulica, saobraćajnica, čišćenje javnih površina – u vremenu od 0,00 do 24,00 časa,
  2. Profesionalna vatrogasna jedinica – u vremenu od 0,00 do 24,00 časa, odnosno organizovanje dežurstava i pripravnosti, zavisno od procjene opasnosti,
  3. Javni prevoz putnika – autobuske stanice, u skladu sa redovima vožnje, a čekaonica i informacije – u vremenu od 0,00 do 24,00 časa.

      Član 2.

                    Na dan republičkog praznika 09. maja 2017. godine, mogu da rade:

  • u vremenu od 7,00 do 15,00 časova,
  • svi privredni i drugi subjekti na području opštine,

 

  • u vremenu od 0,00 do 24,00 časa:
  • trgovinski objekti tipa dragstor,
  • pravna lica i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost i
  • trgovinski objekti na autobuskoj i benzinskim pumpnim stanicama.

 

Član 3.

U dane republičkog praznika, ugostiteljski objekti mogu da rade u skladu sa radnim vremenom, propisanim Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari.

 

Član 4.

           U slučaju postupanja suprotno odredbama ove Naredbe, primjenjivaće se odredbe o nadzoru, propisanim prekršajima i sankcijama za učinjeni prekršaj, iz Zakona o praznicima, Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari i Odluke o određivanju radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari.

 

Član 5.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Stanari“ , internet stranici opštine Stanari i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Stanari.

Naredba-pdf