O B A V J E Š T E NJ E

 Obavještava se javnost da će se u periodu od 10.02.2016. godine do 25.02.2016. godine, svakim radnim danom, u periodu od 08-15 časova, u sali Skupštine opštine Stanari, biti izložen na javni uvid:

Nacrt Plana parcelacije za autoput Banjaluka-Doboj za teritoriju opštine Stanari i nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu autoputa Banjaluka-Doboj.

Oba dokumenta se odnose na katastarske opštine k.o. Brestovo, k.o. Mitrovići, k.o. Cvrtkovci i k.o. Jelanjska.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, svako fizičko i pravno lice može dati svoje mišljenje i prijedloge na izložene Nacrte:

  • Upisom u Knjigu primjedbi, prijedloga i mišljenja, koja se nalazi u prostorijama Službe za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Stanari,
  • U formi dopisa Službi za prostorno uređenje opštine Stanari, do 25.02.2015. godine.