O B A V J E Š T E NJ E – J A V N A R A S P R A V A

Obavještavaju se građani opštine Stanari da će od 09.03.2016. godine do 25.03.2016. godine biti stavljeni na uvid:

  • Nacrt Plana zaštite od požara za 2016. godinu,
  • Nacrt Procjene ugroženosti područja opštine Stanari od elementarne nepogode i druge nesreće,
  • Nacrt Odluke o izmjeni Statuta opštine Stanari.

Svi prijedlozi, primjedbe i sugestije  se mogu dostaviti pismeno Odjeljenju za opštu upravu, zajedničke, upravno-pravne poslove i boračko-invalidsku zaštitu i Stručnoj službi Skupštine opštine do 25.03.2016. godine.

Dokumente možete preuzeti na linkovima ispod teksta, a takođe, isti će se nalaziti u kancelariji nadležnog odjeljenja.

Nacrt Odluke o izmjeni Statuta opštine Stanari

Nacrt Plana zaštite od požara 

Nacrt Procjene od elementarne nepogode i druge nesreće