O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se građani opštine Stanari da je 08.12.2015. godine počela sa radom JU „Zavod za zapošljavanje“ Republike Srpske, Biro Stanari.

Način na koji će se vršiti prelaz nezaposlenih lica u novoformirani Biro Stanari:

Prilikom narednog javljanja na evidenciju u Birou Doboj, licu koje ima prebivalište u novoformiranoj opštini Stanari daće se prelaznica-uvjerenje i brisati sa evidencije Biroa Doboj. To lice, sa prelaznicom, javiće se u Biro Stanari i biti nanovo prijavljeno na evidenciju.

U prelaznom periodu, do izmjene važeće lične karte, lice koje ima ličnu kartu opštine Doboj, a prebivalište u Stanarima, moći će se prijaviti i Birou Stanari sa, i jedino sa potvrdom CIPS-a.

Lice se prijavljuje na evidenciju Biroa Stanari:

  1. Ličnom kartom opštine Stanari,
  2. Prelaznicom-uvjerenjem da je brisano sa evidencije Biroa Doboj,
  3. Radnom knjižicom.

Lice se prijavljuje na evidenciju Biroa Stanari sa ličnom kartom grada Doboja:

  1. Potvrdom CIPS-a da mu je prebivalište na području opštine Stanari,
  2. Prelaznicom- uvjerenjem da je brisano sa evidencije Biroa Doboj,
  3. Radnom knjižicom.

Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti na broj telefona: 053/290-152