OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE STANARI

Broj: 06-12/17

Stanari, 12.04.2017. godine

O B A V J E Š T E NJ E

Opštinska izborna komisija Stanari obavještava sve političke stranke, udruženja građana i građane opštine Stanari da je Skupština opštine Stanari, na sjednici, održanoj dana 24.03.2017. godine, donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica opštine Stanari.

Odluka je stupila na snagu 07.04.2017. godine.

Izbori će biti održani u svim mjesnim zajednicama na području opštine Stanari, dana  25.06.2017. godine (nedjelja), u vremenu od 9,00 do 15,00  časova.

Izbore za savjete mjesnih zajednica sprovodi Opštinska izborna komisija Stanari i birački odbori, u skladu sa odgovarajućim odredbama Izbornog zakona Republike Srpske, Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Zakona o lokalnoj samoupravi, Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove Savjeta mjesne zajednice, Statuta opštine Stanari i Odluke o mjesnim zajednicama na području opštine Stanari.

Kandidate za članove Savjeta mjesnih zajednica mogu predlagati (ovlašteni predlagači):

  1. političke stranke koje na području opštine Stanari imaju opštinski odbor ili drugi vid organizacije,
  2. udruženja građana, koja djeluju na području opštine Stanari i
  3. grupe građana i to:
  • najmanje 30 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice, a mjesna zajednica ima do 1000 registrovanih birača,
  • -najmanje 50 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice, a mjesna zajednica ima od 1000 do 5000 registovanih birača,
  • najmanje 70 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice, a mjesna zajednica ima od 5000 do 10000 registovanih birača.

Ovlašteni predlagači predlažu najviše onoliko kandidata koliko se bira članova Savjeta za tu mjesnu zajednicu, a predloženi kandidati moraju, na dan raspisivanja izbora, da budu upisani u Centralni birački spisak i da imaju prebivalište na području mjesne zajednice za čiji se Savjet kandiduju.

Prilikom predlaganja kandidata, ovlašteni predlagači moraju voditi računa o ravnopravnoj polnoj zastupljenosti, u skladu sa članom 20. Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 32/10-prečišćen tekst), tako da je jedan od polova zastupljen najmanje 40% na kandidatskoj listi, kao i o teritorijalnoj zastupljenosti mjesne zajednice.

Zahtjevi za ovjeru kandidatskih listi podnose se na propisanim obrascima, a rok za podnošenje kandidatskih listi je 03.05.2017. godine do 15,00 časova.

Ovlašteni predlagači mogu predložiti po jednog člana biračkog odbora i njegovog zamjenika za provođenje izbora u mjesnoj zajednici u kojoj su podnijeli kandidatsku listu za izbor članova Savjeta mjesne zajednice.

Članovi biračkih odbora moraju biti upisani u Centralni birački spisak mjesne zajednice, za koju se predlažu za imenovanje i moraju imati najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme, stručnost i iskustva u sprovođenju izbora.

Prijedlozi za imenovanje za člana biračkog odbora podnose se Opštinskoj izbornoj komisiji uz svojeručno potpisanu izjavu predloženog člana biračkog odbora na propisanom obrascu. Rok za predaju prijedloga za imenovanje za člana biračkog odbora je 08.05.2017. godine do 15,00 časova.

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u sjedištu Opštinske izborne komisije koje se nalazi u zgradi Opštinske uprave opštine Stanari i na veb stranici opštine Stanari, u rubrici „Izbori za članove Savjeta mjesne zajednice“.

Uputstvo o organizovanju i sprovođenju izbora za članove Savjeta mjesne zajednice (neslužbeni prečišćeni tekst) i drugi relevantni propisi, te Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica opštine Stanari mogu se preuzeti sa veb stranici opštine Stanari.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona:  053/201-810.

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA STANARI

Obavještenje

SG1_srb
obrazac_br1_srb

obrazac_br2.1_srb o

brazac_br2_srb

obrazac_br3_srb

obrazac_br4_srb

Obrazac-br-5_srb

obrazac-br-6_srb