OBAVJEŠTENJE O PREKIDU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Obavještavaju se građani opštine Stanari da su dana 11.12.2016. godine planirani radovi na elektroenergetskim objektima, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije u dijelu opštine Stanari.

Konkretno, bez napajanja električnom energijom ostaće uži centar naselja Stanari, dio naselja Ostružnja Donja (zaseok Šuškovići i šire područje oko osnovne škole) i dio naselja Ostružnja Gornja.

Prekid u isporuci električne enerije planiran  je u vremenu od 11:00 do 12:00časova.

Ukoliko svi planirani radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci električne energije biće kraći od planiranog.