OBAVJEŠTENJE ZA PODNOSIOCE ZAHTJEVA PO JAVNOM POZIVU-POMOĆ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE (IZ MJESECA JULA)

O B A V J E Š T E NJ E

Komisija za sprovođenje postupka za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, logoraša i demobilisanih boraca, obavještava podnosioce zahtjeva, po Javnom pozivu za stambeno zbrinjavanje boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, da su prijedlozi korisnika, koji su ostvarili ovo pravo, istaknuti na oglasnoj tabli opštine i dostavljeni organizacijama koje okupljaju navedene kategorije. Prigovor na prijedlog izjavljuje se načelniku opštine u roku 8 dana, od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine.

       Na osnovu članova 8. i 13. Odluke o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 3/16), Stambena komisija, sačinila je:


P R I J E D L O G   R A N G   L I S T E

 

PORODICE POGINULIH BORACA

R.B.

Ime i prezime

Status

RVI

Status člana

PPB

Stambena

situacija

Dužina voj.

ang. u ratu

Br.članova

domaćinstva

Zdravstveno

Stanje čl. domać.

Socijalna sit.u domaćinstvu Ukupno

bodova

1. Vinka Drljić 200 5 205
2. Mira Perić 100 25 20 145
3. Blagoje Todorić 100 30 130
4. Danijela Šarić 100 25 125
5. Milka Rauković 100 20 120
6. Vladimir Draganić 100 5 10 115
7. Anka Savić 100 10 110
8. Rada Vujić 100 10 110
9. Milka Marić 100 5 105
10. Milica Marić 100 5 105
11. Milanka Todorić 100 5 105
12. Radojka Grujić 100 5 105
13. Zorka Kajganić 100 5 105
14. Đorđo Vujić 100 5 105
15. Jelena Subotić 100 5 105
16. Radojka Milivojević 100 5 105
17. Ljubica Kovačević 100 5 105
18. Radojka Lazarević 100 5 105
19. Petra Lugonjić 100 5 105
20. Bosiljka Lazić 100 5 105
21. Milenko Zelenković 100 10 110
22.

Na prijedlog se može izjaviti prigovor načelniku opštine u roku 8 dana, od dana isticanja na oglasnu tablu opštine.

 

RATNI VOJNI INVALIDI-po kategorijama

R.B. Ime (ime oca) i prezime Status

RVI

Status člana

PPB

Stambena

situacija

Dužina voj.

ang. u ratu

Br.članova

domaćinstva

Zdravstveno

Stanje čl. domać.

Socijalna sit.

u domaćinstvu

Ukupno

bodova

1. Milanko (Vladimir) Kitić II-kat. 40 b. 15 25 80
2. Đorđo (Jovan) Mišurić IV-kat.
20 b.
15 15 50
3. Nenad (Milan) Milivojević V-kat. 15 15 30
4. Dragislav (Spasoje) Pejčić V-kat. 20 20
5. Zlatomir (Vid) Milivojević V-kat. 15 5 20
6. Mladen (Milenko) Kitić V-kat. 15 5 20
7. Savo (Mirko) Šućur VI-kat 15 5 20
8. Dušan (Novak) Lazić VIII.kat. 15 25 40
9. Miladin (Stanoja) Pavlović VIII.kat. 11 15 26
10. Milan (Mitar) Cvijanović VIII.kat 15 5 20
11. Ilija (Stevan) Todorić IX-kat. 15 30 45
12. Ranko (Božo) Radić X-kat. 15 10 25
13.
14.

 Na prijedlog se može izjaviti prigovor načelniku opštine u roku 8 dana, od dana isticanja na oglasnu tablu opštine.

 

 LOGORAŠI

R.B. Ime i prezime Status

RVI

Status člana

PPB

Stambena

situacija

Dužina voj.

ang. u ratu

Br.članova

domaćinstva

Zdravstveno

Stanje čl. domać.

Socijalna sit.

u domaćinstvu

Ukupno

bodova

1. Mišurić  Veseljko 25 13 20 58
2. Bogoljub  Janković 25 11 10 46
3. Vojin Legenović 15 15 30

Na prijedlog se može izjaviti prigovor načelniku opštine u roku 8 dana, od dana isticanja na oglasnu tablu opštine

 

 DEMOBILISANI BORCI

R.B. Ime  i prezime Status

RVI

Status člana

PPB

Stambena

situacija

Dužina voj.

ang. u ratu

Br.članova

domaćinstva

Zdravstveno

Stanje čl. domać.

Socijalna sit.

u domaćinstvu

Ukupno

bodova

1. Ratko Miličić 100 15 13 30 10 168
2. Dušan Maletić 25 15 20 60
3. Rajko Jotić 25 15 15 55
4. Zoran  Keser 10 15 30 55
5. Tihomir Došlić 10 15 30 55
6. Zlatko Došlić 25 15 15 55
7. Zlatomir Kvržić 25 13 15 53
8. Slađan Dolić 25 15 10 50
9. Darivoje Pančić 15 15 20 50
10. Milovan Drljić 10 15 20 45
11. Radosav Kozarević 25 7 10 42
12. Žiko Demonjić 15 15 10 40
13. Zlatko  Janković 15 25 40
14. Goran  Blagojević 15 25 40
15. Radojica  Kezmić 15 20 35
16. Momir Dević 10 15 10 35
17. Duško Radić 10 15 5 30
18. Veselin Janjić 15 10 25
19. Momir  Đukanović 10 9 5 24
20.
21.

 Na prijedlog se može izjaviti prigovor načelniku opštine u roku 8 dana, od dana isticanja na oglasnu tablu opštine.

 

SPISAK LICA KOJA NE ISPUNJAVAJU USLOVE:

BORCI

 1. Slobodan Bajić,
 2. Rodoljub Mijić,
 3. Slavko Vidaković,
 4. Novica Demonjić,
 5. Momir Grujić,
 6. Milivoje Vidović,
 7. Nedeljko Radišković,
 8. Vidomir Kozarević,
 9. Miladinko Krsmanović,
 10. Vjekoslav Radić,
 11. Ljubomir Maletić,
 12. Zlatko Tomić,
 13. Novak Balatunović,
 14. Milorad Marković,
 15. Borko Đermanović.

RVI:
1. Rade Kozarević ,
2.Mihajlo Bilanović,
3.Žarko Došlić,
4.Milutin Draganić,
5.Radojica Tutnjević.

LOGORAŠI

 1. Duško Legenović.

 

PPB
1. Miladinka Tadić,
2.Veselinka Grujić,
3.Miloš Maksimović,
4.Živana Lazić,
5.Mirjana Baćić,
6.Simo Čolić,
7.Radmila Pančić,
8.Slobodan Đekić,
9.Borislava Blagojević,
10.Gordana Gavrić,
11.Mirko Grujić,
12.Cvijeta Kozarević,
13.Danica Čolić,
14.Mirjana Malić.

Na listu se može izjaviti prigovor načelniku opštine u roku 8 dana, od dana isticanja liste na oglasnu tablu opštine.