OBAVJEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE SA PODRUČJA OPŠTINE STANARI

Odjeljenje za privredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj opštine Stanari

O B A V J E Š T A V A

poljoprivredne proizvođače, sa područja opštine Stanari, da je u toku realizacija Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje za 2017. godinu.

Zahtjevi, sa potrebnom dokumentacijom, mogu se predati u Šalter sali opštine Stanari.

Za sve informacije, građani se mogu obratiti na broj telefona 053/201-810.

Program podsticaja poljoprivredne proizvodnje za 2017. godinu