Obrasci

ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

  • ODSJEK ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Zahtjev za izdavanje izvoda-uvjerenja

Zahtjev za ispravku podataka u Matičnoj knjizi vjenčanih

Zahtjev za ispravku podataka u Matičnoj knjizi rođenih

Zahtjev za ispravku podataka u Matičnoj knjizi umrlih

Zahtjev za naknadni upis u Matičnu knjigu vjenčanih

Zahtjev za naknadni upis u Matičnu knjigu umrlih

Zahtjev za poništenje upisa

Zahtjev za promjenu ličnog imena

Zahtjev za upis podataka o državljanstvu BiH,RS u matičnu knjigu rođenih po mjestu rođenja

Zahtjev za upis u MK – rođenih lica u knjigu rođenih u inostranstvu

Kućna lista

Saglasnost

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Naknada za priključenje električne energije

Naknada za priključenje na vodovodnu mrežu

Naknada za troškove sahrane

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

Zahtjev za sanaciju klizišta

 

ODJELJENJE ZA PRIVREDU I FINANSIJE

  • ODSJEK ZA PRIVREDU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Zahtjev za poljoprivredni podsticaj

Zahtjev za poljoprivrednu saglasnost

Zahtjev za stipendiranje studenata

Zahtjev za đačku stipendiju

Zahtjev za ovjeru knjige reklamacija, gostiju i žalbi

Obrazac za izdavanje licence prevoznika

Zahtjev za izdavanje odobrenja o vršenju javnog prevoza stvari

Zahtjev za subvencije za samozapošljavanje

Zahtjev za subvencije za novo zapošljavanje

Obrazac SP 1

Izjava

Zahtjev za stipendiranje studenata

 

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU

  • ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I DOKUMENTACIJU

Zahtjev za građevinsku dozvolu

Zahtjev za lokacijske uslove

Zahtjev za upotrebnu dozvolu

 

SKUPŠTINA OPŠTINE

Obrazac za prijavu prisustva na sjednicu Skupštine opštine