ODLAZAK DJECE NA MORE, UČESNIKA PROJEKTA „SOCIJALIZACIJA DJECE REPUBLIKE SRPSKE“

Dana 02.07.2016. godine, organizovan je odlazak na more djece, učesnika Projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske“, ispred zgrade opštine Stanari. Polazak je bio organizovan u 06:00 časova, a pored roditelja, djecu su ispratili socijalna radnica i načelnik Odjeljenja za opštu upravu, Radojica Ćelić.

Opština Stanari, kao novoosnovana opština, prvi put učestvuje u Projektu „Socijalizacija djece Republike Srpske“, koji organizuje JU Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske, uz podršku Vlade Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, i u saradnji sa opštinama. Ove godine Projekat se realizuje u uslužnom prostoru Omladinskog hostela „Užice“, u Bečićima, opština Budva (Republika Crna Gora). Cilj projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske“ jeste zadovoljavanje razvojnih potreba djece, razvijanje osjećaja empatije, pripadnosti vršnjačkoj grupi i afirmacije dječijih potencijala. U projektu od početka učestvuju djeca iz socijalno ugroženih porodica, korisnici prava iz socijalne i dječije zaštite, djeca iz višečlanih porodica i porodica boračke populacije, djeca sa posebnim potrebama i hroničnim zdravstvenim smetnjama, kao i posebno nadarena djeca i talentovani sportisti.

Po objavljenom konkursu, stiglo je veći broj prijava, u odnosu na odobreni broj mjesta.

Na Regionalnoj komisiji, za opštinu Stanare, odobreno je 10 mjesta za VI smjenu, koja će trajati od 02.07-11.07.2016. godine. U VI smjeni učestvuje ukupno desetoro djece, u pratnji jednog roditelja i jednog vaspitača.

Opština Stanari učestvovala je u troškovima prevoza djece, u iznosu od 300 KM, kao i džeparcem za djecu, u iznosu od po 20 eura, za svako dijete, kao i za kupovinu  didaktičkog materijala. Važno je napomenuti da opština Stanari podržava ovakve projekte te će ih realizovati i u budućem periodu.