ODRŽAN REGIONALNI SASTANAK PREDSJEDNIKA I SEKRETARA SKUPŠTINA OPŠTINA/GRADOVA

Dana 10.03.2017. godine (petak) održan je regionalni sastanak predsjednika i sekretara skupština/vijeća gradova, u sali Skupštine opštine Stanari, sa početkom u 10 časova. Sastanak je organizovala Skupština opštine Stanari, uz saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbijednost i saradnju (OEBS).

Ispred opštine Stanari, sastanku su prisustvovali predsjednik Skupštine, Ostoja Stevanović, v.d. sekretar Skupštine, Dijana Smiljanić Đekić, predsjednik Komisije za Statut i propise, Mirko Kajganić i Dijana Stanković, samostalni stručni saradnik za zajedničke poslove i informisanje. Sastanku su prisustvovali i predsjednici i sekretari skupština gradova/opština: Brod, Derventa, Doboj, Modriča, Petrovo, Prnjavor, Srbac, Teslić i Vukosavlje,  predstavnik Saveza opština i gradova Republike Srpske, kao i predstavnik OEBS-a.

Cilj sastanka je bio jačanje kapaciteta novih skupštinskih saziva kroz razmjenu iskustava i diskusiju o njihovom radu, diskusiju o usklađivanju opštinskih/gradskih akata sa Zakonom o lokalnoj samoupravi Republike Srpske, kao i ulozi vijeća/skupština opština/gradova u procesima prevencije korupcije na lokalnom nivou, te drugim temama od zajedničkog interesa.

Nakon uvodnog obraćanja predsjednika Skupštine opštine Stanari, Ostoje Stevanovića i predstavnika OEBS-a, Siniše Petrovića, predsjednici i sekretari skupština/vijeća opština/gradova su se predstavili i dali kratak pregled situacije u skupštinama/vijećima opština/gradova, te su naveli da su u procesu usklađivanja svojih poslovnika i statuta sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Predstavnik Saveza opština i gradova, Sanja Krunić, navela je da Savez opština i gradova, u saradnji sa misijom OEBS-a, u BiH implementira projekat “Podrška savezima opština i gradova” i kao važan cilj navela jačanje saradnje Saveza sa skupštinama jedinica lokalne samouprave.

Takođe, na sastanku je diskutovano o ulozi skupština/vijeća opština/gradova u procesima prevencije korupcije na lokalnom nivou, kao i o mogućoj ulozi Skupštine u antikorupcijskim aktivnostima na nivou opštine.