ODRŽAN SASTANAK IZMEĐU PREDSTAVNIKA OPŠTINSKE UPRAVE I ORGANIZACIJE UNDP

Dana 23.03.2017. godine, održan je sastanak između opštinskog rukovodstva opštine Stanari i predstavnika Organizacije UNDP. Ispred Opštinske uprave opštine Stanari, sastanku su prisustvovali načelnik opštine, Dušan Panić, v.d. načelnik Odjeljenja za opštu upravu, Radojica Ćelić i v.d. načelnik Odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i loklani ekonomski razvoj, Zoran Škorić, dok su ispred Organizacije UNDP prisustvovali koordinator Tanja Mihajlović, šef kancelarije u Banjoj Luci, Goran Vukmir i šef regionalne kancelarije u Doboju, Siniša Ubiparipović.

Tom prilikom, načelnik opštine, osvrnuo se na dosadašnji rad  Opštinske uprave opštine Stanari, kao i ciljeve, koji se namjeravaju realizovati u budućem periodu.

Poseban akcenat stavljen je na izradu Strategije razvoja opštine Stanari, koja će se raditi za period 2018-2028. godina, odnosno način na koji će Strategija biti izrađena, kao i ciljeve koji se Strategijom žele postići, i na Akcioni plan, a koji će biti usklađen sa istom. Takođe, naglašeno je da će se, za potrebe izrade Strategije razvoja opštine Stanari imenovati Lokalni tim za izradu Strategije razvoja, koji će koordinirati proces izrade Strategije razvoja, a koga će činiti zaposleni u Opštinskoj upravi opštine Stanari i stručnjaci iz različitih oblasti privrede, obrazovanja, zdravstva, sporta, kulture.

Izradom Strategije razvoja opštine Stanari za period 2018-2028. godine,  omogućava se pristup donatorskim sredstvima, čijim povlačenjem bi se stvorili povoljniji uslovi za život na području opštine Stanari, a Akcioni plan za 2017. godinu,  do donošenja Strategije razvoja, će biti dokument kojim će se moći pristupiti međunarodnim donatorskim fondovima. Ulaganjem u razvoj opštine Stanari, stvorila bi se povoljna klima za dolazak investitora,  povećanje broja radnih mjesta, a samim tim opština Stanari bi postala atraktivnija lokacija za život.

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je program UN-a za društveni razvoj zemalja članica, koji je osnovan kako bi pomagao nacijama da maksimalno iskoriste sopstvene prirodne i ljudske resurse, obezbeđivanjem ekspertize i drugih oblika pomoći.