ODRŽAN SASTANAK OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Dana 14.07.2017. godine, u prostorijama opštine Stanari, održan je sastanak Opštinskog štaba za vanredne sitacije. Na prvom sastanku podijeljena su rješenja o imenovanju svim članovima Štaba. Članovi su upoznati sa pravima i obavezama koja su propisana Zakonom o zaštiti i spasavanju, kao i sa svim dosadašnjim aktivnostima koje su provedene iz oblasti zaštite i spasavanja na području opštine Stanari. Takođe, dogovoren je plan i način rada Štaba za naredni period.

Opštinski štab za vanredne situacije je operativno stručno tijelo, nadležno za koordinaciju i rukovođenje prilikom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, čiji izbor članova se vrši na osnovu profesionalnog obavljanja dužnosti povezanih sa mjerama zaštite spasavanja ljudi i materijalnih dobara.