ODRŽANA JAVNA POKAZNA VATROGASNA VJEŽBA „STANARI 2017“

Pripadnici Vatrogasne jedinice Stanari, u saradnji sa Osnovnom školom „Desanka Maksimović“ i PS Stanari, održali su javnu pokaznu vatrogasnu vježbu gašenja požara i evakuacije učenika i nastavnog osoblja u PO Tedin Han.

Pokazna vježba je počela u četvrtak, 9. novembra 2017. godine u 9.30 časova paljenjem baklje u holu PO Tedin Han u svrhu simulacije izbijanja požara u školskom objektu. Pomoćni radnici su obavijestili policiju koja je ubrzo pristigla u školu konstatujući potrebu za intervencijom Vatrogasne jedinice Stanari. Već nakon sedam minuta od prijema obavijesti, vatrogasci su počeli gašenje požara. Evakuacija djece i zaposlenih je uspješno izvedena, a požar ugašen u kratkom roku, što je značilo da je pokazna vježba u potpunosti uspjela.

Cilj vježbe bio je buđenje svijesti učenika i nastavnog osoblja o važnosti zaštite od požara i način postupanja u slučaju potrebe evakuacije i drugih sigurnosnih prijetnji. Pored pokazne vježbe, pripadnici Vatrogasne jedinice Stanari održali su predavanje na temu „Preventivne mjere zaštite od požara“.