ODRŽANA JAVNA PREZENTACIJA NACRTA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE STANARI

Dana 21.07.2016. godine, sa početkom u 15:00 časova, održana je Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana opštine Stanari 2015-2035. godine, u sali Skupštine opštine Stanari, sa početkom u 15:00 časova. Javna prezentacija je organizovana u okviru javnog uvida za građane opštine Stanari.

Sama Javna prezentacija, podijeljena je na dva dijela. U prvom dijelu prezentacije predstavnici nosioca izrade Prostornog plana, Institut za građevinarstvo „IG“,  informisali su građane o osnovnim odlikama Prostornog plana, kao i o problemima sa kojima se ova lokalna zajednica suočava pri izradi Prostornog plana, te o rješavanju istih. Drugi dio Javne prezentacije, bio je namijenjen za pitanja građana, vezana za Nacrt Prostornog plana opštine Stanari.

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana opštine Stanari će trajati 30 dana, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13, 106/15 i 3/16) i Odlukom Skupštine opštine Stanari o utvrđivanju Nacrta Prostornog plana opštine Stanari,  u vremenskom periodu od 01. jula do 01. avgusta 2016. godine, u terminu od 07:00 do 15:00 časova, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka. Mjesto održavanja javnog uvida su prostorije Opštinske uprave opštine Stanari. U toku održavanja javnog uvida, Nacrt je izložen i na veb stranici Opštine (opstinastanari.com).

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu, u toku trajanja javnog uvida, da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt, upišu u svesku sa numerisanim stranama, u prostorijama održavanja javnog uvida, ili da dostave u pisanoj formi Službi za prostorno uređenje opštine Stanari, zaključno sa 01. avgustom 2016. godine.