ODRŽANA KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU,POVODOM GODINU DANA OD KONSTITUISANJA SKUPŠTINE OPŠTINE STANARI

Danas je, u Stanarima, obilježena godina dana konstituisanja Skupštine opštine Stanari, te je  tom prilikom, održana konferencija za štampu, na kojoj su bili prisutni načelnik opštine, Dušan Panić, predsjednik Skupštine, Ostoja Stevanović i poslanik u NSRS, Goran Jerinić.

„Skupština opštine Stanari, koja ima 15 odbornika, konstituisana je 18. marta 2015. godine. Od konstituisanja, pa do danas, SO Stanari održala je 10 redovnih, jednu tematsku i jednu svečanu sjednicu.
U kratkom periodu, od konstituisanja pa do danas, SO Stanari usvojila je osnovne odluke, koje su bitne za funksionisanje jedne lokalne zajednice, kao što su Statut opštine, Poslovnik o radu Skupštine opštine, Program rada Skupštine opštine za 2015. i 2016. godinu, Budžet za 2015. i 2016. godinu, Statut JKP „Ekosfera“ d.o.o. Stanari te Etički kodeks izabranih predstavnika u organima vlasti opštine Stanari.

Shvatajući svoj značaj u kreiranju lokalne politike, Skupština opštine Stanari usvojila je Odluku o izradi Strategije razvoja opštine Stanari, Odluku o izradi Prostornog plana opštine Stanari, Odluku o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Stanari, kao i Odluku o izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana.

Takođe je, svojim odlukama, formirala JKP „Ekosfera“ Stanari, JZU Dom zdravlja Stanari, JU Kulturno-informativni centar, JU Sportsko-turistički centar opštine Stanari. Navedena preduzeća i javne ustanove imaju za cilj da, svojim radom, unaprijede kvalitet života opštine Stanari.

Pored toga, Skupština opštine Stanari, prije donošenja bitnih odluka, provela je javne rasprave po pitanju Budžeta SO, kao i Programa rada SO za 2015. i 2016. godinu, i dalje će, u svom radu, SO Stanari provoditi javne rasprave kod bitnih dokumenata prije njihovog donošenja.

Pored pomenutih akata, usvojen je Program raspodjele sredstava u poljoprivredi za 2015. godinu, Program korištenja sredstava  naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, Plan utroška sredstava koncesione naknade za 2015. godinu, Plan utroška sredstava koncesione naknade za 2016. godinu, Pravilnik o kriterijumima za dodjelu studentskih i đačkih stipendija u 2015. godini, kao i oko 86 odluka, 30 rješenja i 19 zaključka.

Na prvoj, tematskoj sjednici, održanoj 28.08.2015. godine, usvojena je Odluka o nagradama i priznanjima. Na svečanoj sjednici SO Stanari, održanoj 09.09.2015. godine, povodom Dana opštine, dodijeljena su opštinska priznanja zaslužnim i počasnim građanima.

Osim toga, važno je napomenuti da će Skupština opštine Stanari, na osnovu Izbornog zakona Republike Srpske, brojiti 17 odbornika,umjesto dosadašnjih 15“, izjavio je predsjednik Skupštine opštine Stanari, Ostoja Stevanović.

Načelnik opštine Stanari, Dušan Panić, tom prilikom, izjavio je da su za godinu dana uspostavljeni organi lokalne samouprave koji su organizovani preko Odjeljenja za opštu upravu, zajedničke upravno-pravne poslove i boračko-invalidsku zaštitu (Vatrogasna služba, Civilna zaštita, Služba za socijalni rad), Odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj, Odjeljenja za finansije i budžet, Odjeljenja za stambeno-komunalne i inspekcijske poslove i Službe za prostorno uređenje.
Ovaj period karakteriše nekoliko krupnih događaja i aktivnosti, koje su isključivo proizvod obnavljanja opštine Stanari, a to su:
• Projekat izgradnje mosta na rijeci Ukrini na regionalnom putu Stanari –Prnjavor;
• Donošenje Odluke o izgradnji petlje na autoputu Banja Luka – Doboj, koja će obezbijediti izlaz opštini Stanari na autoput, a istovremeno omogućiti direktno povezivanje opštine Stanari sa Derventom, regionalnim putem;
• Kupovina zgrade Rudničkog restorana, sa pratećim zemljištem, sa dugoročnom namjenom izgradnje administrativno-kulturnog centra na tom prostoru;
• Pristupanje izradi Prostornog plana opštine Stanari;
• Donošenje odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća, Doma zdravlja, Sportsko-turističke organizacije, Kulturno-informativnog centra;
• Otpočeli su sa radom, u sjedištu opštine Stanari, republički organi i institucije, odnosno njihovi oblici organizovanja na opštinskom nivou ( Policijska stanica, Fond PIO, Poreska uprava, Zavod za zapošljavanje, CIPS, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove),
• Organizovani su i konstituisani organi interesnog i statusnog organizovanja građana na opštinskom nivou ( Boračka organizacija, Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Udruženje logoraša, Crveni krst, Udruženje poljoprivrednika, Udruženje penzionera, Udruženje samohranih roditelja, Lovačko udruženje „Srndać“).

Kao i sve druge opštine, opština Stanari je uspostavila funkcije i vršila poslove iz svoje nadležnosti, u interesu građana, u redovnoj administrativnoj proceduri, a ovom prilikom, kao značajniji iskoraci, mogu se izdvojiti:
– Subvencije u oblasti poljoprivredne proizvodnje,
– Dodjela đačkih i studentskih stipendija,
– Plaćanje prevoza učenicima,
– Rekonstrukcija, održavanje i sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva,
– Organizovanje socijalne zaštite, podrška boračkim kategorijama i dr.

Planovi za 2016. godinu su izuzetno ambiciozni, pokrivaju sve prethodno navedene oblasti, a za ovu priliku treba posebno izdvojiti planirana sredstva za podršku zapošljavanju i samozapošljavanju, za koje je u toku izrada programa i kriterijuma, a pristup opštinskog rukovodstva ovom pitanju posebno karakteriše opredjeljenje da podrška i subvencionisanje zapošljavanja budu isključivo orjentisani ka realnom sektoru i stvaranju samoodrživih radnih mjesta.

Poslanik u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, Goran Jerinić,čestitao je godišnjicu konstituisanja SO Stanari predsjedniku Skupštine, Ostoji Stevanoviću i načelniku opštine, Dušanu Paniću, kao i svim građanima opštine Stanari. Tom prilikom izjavio je da će prvi kapitalni projekti biti vidljivi tek ove godine, a to je prvenstveno izgradnja mosta na rijeci Ukrini, na regionalnom putu Stanari-Prnjavor, puštanje u rad Termoelektrane Stanari, kao i izgradnja petlje na autoputu Banja Luka-Doboj. Ono što je bitno napomenuti jeste da opština Stanari, u realizaciji projekata, ima punu podršku predsjednika Republike Srpske i Vlade RS.