OPŠTINA STANARI UPUTILA 50 KORISNIKA BANJSKE REHABILITACIJE U ZTC „BANJA KULAŠI“

Na osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 50 ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca, logoraša i demobilisanih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u Banjsko-klimatsku zdravstvenu ustanovu-ZTC „Banja Kulaši“, Komisija za sprovođenje postupka po projektu banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2016.godinu, a po odobrenju načelnika opštine, uputila je 50 korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije u ZTC „Banja Kulaši“.

Javni poziv se uputio porodicama poginulih boraca i umrlih ratnih vojnih invalida, ratnim vojnim invalidima, logorašima i demobilisanim borcima sa područja opštine Stanari,  kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavka. Liječenje, odnosno rehabilitacija, u banjsko-klimatskim, obuhvata:

  • smještaj korisnika,
  • ljekarski pregled prilikom prijema,
  • izradu plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno,
  • određivanje fizikalne terapije i balneoterapijske procedure, termoterapiju,
  • stalni medicinski nadzor,
  • ishranu od tri obroka primjerenog kvaliteta i kvantiteta,
  • turističko-rekreativni sadržaji,
  • ostali vidovi rekreacije.

Okupljanje korisnika počelo je od 08:00 časova, da bi u 09:00 časova korisnici se uputili u Banju Kulaši, organizovanim prevozom, koji je obezbijedila opština Stanari. Tom prilikom načelnik opštine, zajedno sa opštinskim rukovodstvom poželio je korisnicima srećan put, navodeći da je opština Stanari prepoznala potrebe ove populacije, te da će, i ubudućem periodu, ovakve aktivnosti biti realizovane. Pojedinačni boravak korisnika trajaće 10 dana u periodu od 22.08.2016. do 02.09.2016. godine. Načelnik opštine, Dušan Panić, donio je odluku o proširenju liste korisnika banjske rehabilitacije, čija realizacija je u toku, a ista će biti provedena tokom septembra ove godine.